โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า ระบาด ! กรมควบคุมโรคออกเตือน

 

ระวัง โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า ระบาดช่วงนี้ จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กันยายน 2559 พบผู้เสียชีวิตด้วย โรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 8 ราย โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานผู้เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 ราย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีประวัติถูกสุนัขในวัดกัด และสุนัขไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ามาก่อน

นอกจากนี้ ข้อมูลสถานการณ์จากกรมปศุสัตว์ ในปี 2559 พบว่า พื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล มีจำนวนผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์สูงขึ้น และมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าถึง 2 ราย

การพยากรณ์โรค และภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสจะพบผู้ป่วยพิษสุนัขบ้าได้ ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เนื่องจากยังมีความเข้าใจผิด ของประชาชนในเรื่องการติดเชื้อ และการรักษา

พิษสุนัขบ้า

จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เช่น

 1. สุนัข และแมวทุกช่วงอายุสามารถแพร่โรคได้ โดยสามารถแพร่โรคได้ ถึง 10 วัน ก่อนจะแสดงอาการ
 2. การข่วน หรือเลียผิวหนัง ที่มีบาดแผล ก็มีโอกาสติดเชื้อได้
 3. เมื่อถูกกัดแล้ว มีโอกาส จะเสียชีวิตภายใน 5 – 11 วัน
 4. การฉีดวัคซีน จึงต้องฉีดให้ครบ ตามกำหนดเวลา ที่แพทย์แนะนำ
 5. การฉีดวัคซีนป้องกันที่ได้ผลสูงสุด ควรอยู่ในช่วง 48 ชั่วโมง หลังถูกกัด
 6. คนที่มีโอกาสถูกสุนัข หรือแมวกัดบ่อย ๆ ควรได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันล่วงหน้า
 7. ผู้เลี้ยงควรนำ สัตว์เลี้ยงใกล้ชิด โดยเฉพาะสุนัข และแมวไปรับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นประจำทุกปี

สำหรับการนำสุนัขและแมว มาเลี้ยงควรต้องรู้ประวัติพ่อแม่ และการเลี้ยงดูที่ผ่านมาอย่างชัดเจน เพื่อง่ายแก่การเลี้ยง และการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง

เน้นย้ำหากถูกสุนัข หรือแมวกัด ให้ปฏิบัติ ดังนี้ โรคพิษสุนัขบ้า

 1. ถูกกัดรีบล้างแผล
 2. ใส่ยา
 3. กักหมา
 4. หาหมอ
 5. ฉีดวัคซีนต่อให้ครบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร 1422

ที่มา เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า : กรมควบคุมโรค

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.