‘อยู่บนรถนาน’ สาเหตุของโรค อ้วน

นั่งรถนาน สาเหตุของโรคอ้วน

สาเหตุของโรคอ้วน อาจเกิดจากในปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนเมืองหมดไปการเดินทางอยู่บนท้องถนนเป็นส่วนใหญ่ ด้วยสภาพปัญหาการจราจรที่คับคลั่งไปด้วยรถราจำนวนมาก บางคนทำกิจกรรมทั้งกินข้าว แต่งหน้า ใช้เวลาเป็นชั่วโมงบนรถ แต่ใครจะรู้ว่าความสบาย แอร์เย็นฉ่ำนั้นมีโรคซ่อนอยู่

ศาสตราจารย์ Takemi Sugiyama จากสถาบันสุขภาพและชะลอวัย มหาวิทยาลัย Australian Catholic เผยผลวิจัยที่เลือกร่วมศึกษากับ ชาวออสเตรเลีย 2,800 คนที่โดยทดลองกับชาวออสเตรเลียที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วนและมีปัญหาการดำเนินไลฟ์สไตล์แบบผิดๆ โดยพิจารณจากค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เส้นรอบเอว ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับการเผาผลาญของร่างกาย

โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ใช้เวลาอยู่ในรถนานเป็นชั่วโมง ๆ มีค่าดัชนีมวลกายที่มากกว่าคนที่ขับรถไม่เกิน 15 นาที คิดเป็นร้อยละ 0.8 หรือคิดเป็นน้ำหนักตัวประมาณ 2.3 กิโลกรัม ต่อความสูง 170 เซนติเมตร และยังวัดรอบเอวได้ใหญ่กว่าประมาณ 1.5 เซนติเมตร โดยเพศชายมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากการขับรถนาน ๆ มากกว่าเพศหญิงอีกด้วย

สาเหตุของโรคอ้วน

ซึ่งศาสตราจารย์ Takemi ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การใช้เวลานั่งอยู่ในรถนาน ๆ โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน อาจทำให้ร่างกายมีภาวะเยื่อไขมันมาก และอาจทำให้ระบบเผาผลาญทำงานได้ช้าลง เนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ทำให้เรามีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายได้น้อย ต่างจากคนที่เดินทางด้วยการเดิน ปั่นจักรยาน หรือแม้แต่ใช้บริการรถสาธารณะ ที่ยังเอื้อต่อการเดิน เพื่อไปต่อรถ

ถึงอย่างไร “การออกกำลังเป็นยาวิเศษ” โดยองค์การอนามัยโลก แนะนำให้ผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ทำกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรืออย่างน้อย 75 นาทีต่อสัปดาห์ และให้เพิ่มเติมการฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันการล้มอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งด้วย

ทั้งนี้เราสามารถเลือกทำกิจกรรมทางกายได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น การเดิน การวิ่ง การปั่นจักรยาน การว่ายน้ำ เป็นต้น โดยแนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที และอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์

หากใครที่ไม่อยากอ้วน เพราะอยู่บนรถนานนี้ ก็ลองหันมาขยับร่างกาย ก้าวขาเดินออกกำลังกายแทนการใช้รถยนต์กันบ้างนะค่ะ เพียงเท่านี้ก็ๆ ได้สุขภาพดี แถมประหยัดทรัพย์ได้แล้วจริง

“อยู่ในรถนาน สาเหตุของโรค อ้วน” เขียนโดย น.ส.กุลนิษฐ์ แสงจันทร์ เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.goodlifeupdate.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.