กินผัก, กินผลไม้, เบาหวาน

กินผัก ทุกชนิด สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้ ชัวร์หรือเปล่า

กินผัก : ลดน้ำตาลในเลือดได้

กินผัก ในผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถกินผักได้ไม่อั้น กินเท่าไหร่ก็ได้ เพราะน้ำตาลไม่ขึ้นแน่นอน จะใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ลองเช็คกันดีกว่า

ชัวร์หรือมั่ว : กินผักทุกชนิดลดน้ำตาลได้

Fact:ไม่จริง

แน่นอนว่าการกินผักนั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกาย แต่สําหรับใครที่ป่วยเป็นเบาหวานอยู่ แม้แต่การกินผักก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังไม่ต่างจากการควบคุมอาหารอื่นๆเลยค่ะ
คําจํากัดความของคําว่า “ผัก” ที่กว้างเกินไป อาจทําให้เราเลือกกินผักอย่างผิดๆได้ เพราะในผักบางชนิด โดยเฉพาะผักประเภทหัวหรือรากถือเป็นผักที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง หากกินมากๆจึงอาจให้ผลไม่ต่างจากการกินแป้ง

ต้นเเบบสุขภาพ, เบาหวาน,
กินผักชนิดที่ให้พลังงานน้อย ลดน้ำตาลในเลือดได้

ดร.รุ้งระวี นาวีเจริญ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโภชนาการอธิบายไว้ในหนังสือเรื่อง เบาหวาน สํานักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ ว่า หนึ่งในอาหารหลักของผู้ป่วยเบาหวานคือ อาหารในหมวดผัก แต่ในหมวดผักยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ซึ่งผักแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน คือ

ผักประเภท ก เป็นผักที่มีน้ําเป็นส่วนประกอบมาก ให้พลังงานน้อย นักโภชนาการจึงระบุว่า ผักในกลุ่มนี้ไม่จําเป็นต้องนํามาคิดเป็นพลังงาน ซึ่งได้แก่ ผักใบเขียวต่างๆ อาทิ ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง ผักปวยเล้ง ผักกาด กะหล่ําปลี ใบโหระพา ใบกะเพรา บวบ แตงกวา มะเขือเทศ

แต่สําหรับ ผักประเภท ข เป็นผักที่ให้พลังงานมากกว่า และไม่ควรชะล่าใจในการกิน เพราะผักกลุ่มนี้เพียง 1 ส่วน (เท่ากับผักดิบ 1 ถ้วยตวงหรือผักสุก 1-2 ถ้วยตวง) จะมีคาร์โบไฮเดรตประกอบอยู่ 5 กรัม โปรตีน 2 กรัม ให้พลังงาน 25 กิโลแคลอรี โดยผักกลุ่มนี้ อาทิ ฟักทอง แครอต บรอกโคลี มะละกอดิบ หน่อไม้ มะระ หอมหัวใหญ่ เห็ดฟาง ถั่วฝักยาว ถั่วงอก

ดังนั้น ผักที่ผู้ป่วยเบาหวานสามารถกินได้ไม่จํากัดจึงเป็นผักประเภท ก เท่านั้น ส่วนผักประเภท ข นับเป็นผักในกลุ่มที่ควรควบคุมปริมาณ เพราะหากกินมากไป อาจทําให้น้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะ

อ่านเพิ่มเติม: จมูกข้าวสาลี ลดน้ำตาล ลดอ้วน ชะลอวัย
เบาหวาน, ผักผลไม้แก้เบาหวาน, กินผัก
ผู้ป่วยเบาหวานควรระมัดระวังในการกินผักบางชนิด

Vegetables, fruit, seeds, cereals, beans, spices, superfoods, herbs, condiment in wooden box for vegan, gluten free, allergy-friendly, clean eating or raw diet. Grey concrete background and top view

How to Fix : กินผักทุกชนิดลดน้ำตาลได้

การกินผักให้เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยเบาหวานทําได้ดังนี้

  • ปรับลดปริมาณผักให้สมดุล ในการปรับปริมาณผักให้สมดุลนั้น อาจารย์รุ้งระวีบอกไว้ว่า หากผู้ป่วยเบาหวานบางคนต้องการกินผักประเภท ข ก็สามารถกินได้ แต่ต้อง
    ลดการกินอาหารในหมวดอื่นๆทดแทน ตัวอย่างเช่น หากอยากกินฟักทองเพิ่มเป็น 2 เท่าจากปกติ ในมื้อนั้น หรือมื้อถัดไปก็อาจต้องลดการกินอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรต เช่น ขนมปังโฮลวีต เผือก มัน ให้น้อยลงครึ่งหนึ่ง เพื่อให้ร่างกายไม่ได้รับ พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นเท่าใดนัก
  • กินผักสดแทนผักทอด ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ ที่ปรึกษาศูนย์เบาหวานศิริราช ให้คําแนะนําเพิ่มเติมว่า หากหิวระหว่างวัน แนะนํา
    ให้กินผักแก้หิวได้ แต่ควรเป็นผักใบ จะนําไปต้มหรือกินสดๆก็ได้ แต่ไม่ควรนําไปทอด เพราะจะทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงตามมาได้ กล่าวคือ แม้ผู้ป่วยเบาหวานจะได้รับคําแนะนําให้กินผักเป็นอาหารยืนพื้น แต่ก็ต้องเลือกให้ถูกประเภทด้วย ไม่อย่างนั้นอาหารที่มีประโยชน์อาจกลายเป็นโทษได้

ความเชื่อโรคเบาหวาน : กินผัก ทุกชนิดลดน้ำตาลได้ นั้นไม่จริงเสมอไปครับ

อ่านเพิ่มเติม: ชาสมุนไพรและอาหารจีน ลดน้ำตาล ป้องกันเบาหวานขึ้นตา

 

ติดตาม ชีวจิต ในช่องทางต่างๆ ได้ที่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.