ไวรัสตับอักเสบ,ไวรัสตับอักเสบบี,ไวรัสตับอักเสบซี

ตรวจคัดกรอง ไวรัสตับอักเสบ ฟรี 35 โรงพยาบาล

กรมควบคุมโรคร่วมกับโรงพยาบาล 35 แห่ง ใน 16 จังหวัด จัดบริการตรวจคัดกรอง ไวรัสตับอักเสบ บี – ซี ฟรี ! ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559

ในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี องค์กรอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันโรคตับอักเสบโลก กรมควบคุมโรคร่วมมือกับโรงพยาบาลในสังกัด 35 แห่ง ใน 16 จังหวัดจัดบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับเสบบีและซีฟรี ได้แก่ 1.เชียงใหม่ 2.อุตรดิตถ์ (2 แห่ง) 3.สุโขทัย (3 แห่ง) 3.สุโขทัย (3 แห่ง) 4.เพชรบูรณ์ (3 แห่ง) 5.ตาก (2 แห่ง) 6.พิษณุโลก (2 แห่ง) 7.อุทัยธานี 8.สระบุรี (12 แห่ง) 9.ราชบุรี 10.ระยอง 11.มหาสารคาม 12.นครศรีธรรมราช 13.สงขลา 14.กทม. (2 แห่ง) 15.นนทบุรี และ 16.สมุทรสาคร

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า สำหรับโรคตับอักเสบในไทย พบว่ามีประชาชนป่วยด้วยโรคนี้เป็นจำนวนมาก จากข้อมูลพบว่ามีผู้เป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบประมาณ 2 – 3 ล้านคน พบมาในผู้สูงอายุ ซึ่งประเทศไทยนั้นมีการให้บริการวัคซีนป้องกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ทำให้มีผู้ติดเชื้อลดจำนวนลง คาดว่ามีผู้เป็นพาหะของโรคประมาณ 4 – 5 แสนคน

สำหรับโรคไวรัสตับอักเสบนั้น แยกเป็น 5 ชนิดหลักๆ ได้ดังนี้ ไวรัสตับอักเสบเอ,บี,ซี,ดี และอี ซึ่งไวรัสตับอักเสบบีและซี จะพบบ่อยและร้ายแรงมากที่สุด การติดต่อผู้ป่วยอาจติดเชื้อโดยผ่านทางการสัมผัสเลือด, สารคัดหลั่ง,ทางเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยาง,การใช้เข็มร่วมกัน และสามารถแพร่จากแม่ไปสู่ลูกได้

อาการเบื้องต้นของผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีและซี จะมีไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ปวดจุกชายโครงขวา ตัวเหลือง ตาเหลือง ถึงแม้ผู้ป่วยจะเป็นเพียงแค่พาหะไม่แสดงอาการใดๆ แต่สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้

การป้องกันโครไวรัสตับอักเสบเบื้องต้นคือ 1. ลดการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ทุกชนิด 2. สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ 3. เลี่ยงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น 4. เลือกร้านที่มีมาตรฐาน ก่อนการสัก ฝังเข็ม หรือเจาะตามร่างกาย 5. หลีกเลี่ยงการใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น 6. ใช้ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาด และรับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อน 7. ล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทาน 8. ถ่ายอุจจาระในที่ที่มีระบบเก็บกักอย่างมิดชิด

หากประชาชนท่านใดที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535 สามารถติดต่อสอบถามรายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรคเบอร์ 1422 หรือเข้าไปสอบถามด้วยตนเองได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ

ข้อมูลเรื่อง “ตรวจคัดกรอง ไวรัสตับอักเสบ ฟรี 35 โรงพยาบาล” เขียนโดย ดวงพร เจียรสุธรรมพร เผยแพร่ใน www.cheewajit.com

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.