ไข้เลือดออก

อย่าเสี่ยงกับความรุนแรงของไข้เลือดออก “โบ” ย้ำเตือน ชีวิตมีค่า เน้นป้องกันก่อนสายเกินไป

อย่าเสี่ยงกับความรุนแรงของ ไข้เลือดออก

“โบ” ย้ำเตือน ชีวิตมีค่า เน้นป้องกันก่อนสายเกินไป

โบไม่อยากให้ครอบครัวไหนต้องมาเผชิญกับความรุนแรงของไข้เลือดออกแบบโบอีก ชีวิตมีค่ามาก เพียงตระหนักและป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดความเสี่ยง ก่อนที่ทุกอย่างจะสาย เพราะต่อให้คุณมีเงินมากแค่ไหน สุดท้าย คุณก็ซื้อชีวิตไม่ได้…

คำกล่าวจากใจของคุณโบ แวนดา สหวงษ์ สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของไข้เลือดออก โรคร้ายที่เกิดจากพาหะ คือ ยุงลายตัวเล็กๆ ทว่า กลับสามารถส่งผลกระทบอย่างมหาศาลให้กับครอบครัวทั้งครอบครัวได้  “อย่ามองข้าม อย่าคิดว่าไม่สำคัญ โบอยากบอกทุกคนในฐานะแม่คนหนึ่งว่า ไข้เลือดออกไม่ได้ส่งผลกระทบถึงคุณเพียงคนเดียว แต่สามารถเปลี่ยนชีวิตของครอบครัวทั้งครอบครัวไปได้ตลอดกาล

เพราะนอกจากจะเป็นโรคที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าถึงความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นแล้ว หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า โรคไข้เลือดออกเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หากไม่ได้ป้องกันแต่เนิ่นๆ และไปพบแพทย์ไม่ทันท่วงที โดยคุณโบเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้น

ไข้เลือดออก

โบยอมรับว่าก่อนที่จะประสบกับความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดจากไข้เลือดออกด้วยตนเอง โบเคยคิดว่าไข้เลือดออกเป็นเพียงโรคชนิดหนึ่งที่ไม่ได้รุนแรงมาก หากเป็นแล้วไปพบแพทย์ก็หาย แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลย หลังจากพบเจอความร้ายแรงของไข้เลือดออกด้วยตัวเอง พอมองย้อนกลับไป ประสบการณ์ทำให้โบตระหนักว่าความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกที่ผ่านมาของเราเป็นเพียงความรู้ที่ผิวเผินเท่านั้น เพราะยังมีผู้ป่วยไข้เลือดออกอยู่มากในประเทศไทยและหากเป็นแล้วอาจอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตด้วย

คำบอกเล่าของคุณโบสอดคล้องกับสถิติการระบาดอย่างหนักของไข้เลือดออกในประเทศไทยรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 63,310  ราย เสียชีวิต 61 ราย และในระยะ 6 ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยเกินครึ่งล้าน หรือทั้งหมด 552,900 คน รวมทั้งมีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกมากถึง 520 คน*

นับตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องร้าย โบพร่ำบอกกับตัวเองว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราต้องศึกษา เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุด เมื่อเราเข้าใจสาเหตุของไข้เลือดออก ในฐานะแม่ เราก็จะสามารถป้องกันตัวเราเอง ลูก คนที่เรารักและครอบครัวของเราจากไข้เลือดออกได้

ด้วยเหตุนี้เองคุณโบจึงเข้าร่วมเป็นตัวแทนของกิจกรรมรณรงค์ ‘ต้านภัย ไข้เลือดออก’ โดย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะ Dengue Hero เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงวิธีป้องกัน ความเสี่ยงและความรุนแรงของโรค ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ช่วงวัยตอนต้น ด้วยการใช้ศิลปะ กิจกรรมในครอบครัว และกิจกรรมในชุมชนเป็นสื่อกลางในการสื่อสารแง่มุมสุขภาพ และปลูกจิตสำนึกในการรู้จักดูแลตนเองด้วยการป้องกันโรคอย่างถูกวิธี

ทุกคนควรตระหนักว่าไข้เลือดออกนั้นรุนแรงมาก โบได้ประสบกับความรุนแรงของไข้เลือดออกมาแล้ว จึงอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยในการป้องกันตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคนี้ให้ได้มากที่สุด อยากให้ทุกคนร่วมกันป้องกันไข้เลือดออกมากกว่าเป็นแล้วมาแก้ เพราะถึงเวลาที่ต้องมาแก้ ทุกอย่างมันก็อาจสายเกินไปแล้ว เพียงทุกคนให้ความสำคัญกับการป้องกันไข้เลือดออก โดยอาจปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน ก็จะสามารถลดความเสี่ยงได้ โบอยากชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้ เพื่อปกป้องคนที่เรารักไปด้วยกันค่ะ” คุณโบกล่าวสรุปในฐานะ Dengue Hero และคุณแม่ผู้ตั้งปณิธานแล้วว่าจะมุ่งมั่นปกป้องครอบครัวและลูกรักของเธอจากไข้เลือดออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

*ที่มา: กลุ่มระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยปี 2559, updated 5 January 2017. Available at http://www.thaivbd.org/n/uploads/file/file_PDF/Dengue/2559/DHF%2052.pdf; Last accessed 11 May 2017

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.