กระเพาะอาหารอักเสบ กระเพาะอาหาร โรคหระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอาหารอักเสบ

เสียงครวญครางจาก กระเพาะอาหารอักเสบ

เสียงจาก กระเพาะอาหารอักเสบ

ความจริงแล้ว กระเพาะอาหารอักเสบ สามารถรักษาให้หายขาดได้ ที่สำคัญในปัจจุบันพบว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นโรคนี้คือเชื้อแบคทีเรีย

กระเพาะอาหารป่วย ช่วยที

โรคกระเพาะอาหารอักเสบ จะมีลักษณะอาการปวดแสบปวดร้อนตรงบริเวณกระเพาะอาหารส่วนต้น และอาจลามไปถึงหน้าอก ทำให้รู้สึกจุกเสียด แสบอก คลื่นไส้และท้องอืด

โรคกระเพาะอาหารอักเสบสามารถแบ่งออกเป็น

1.โรคกระเพาะอาหารอักเสบชนิดเฉียบพลัน

จะเป็นในระยะสั้นๆ ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ก็หาย อาการสำคัญ คือ จะปวดท้องหรือจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่ มักเป็นเวลากินอาหารหรือหลังอาหารเล็กน้อย คลื่นไส้ อาเจียน ในรายที่รุนแรงจะอาเจียนเป็นเลือดและถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย

2.โรคกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง

จะเป็นแรมเดือนแรมปี ผู้ป่วยมักมีอาการไม่มากหรือแทบไม่มีอาการอะไรเลย นอกจากแน่นท้องเป็นๆ หายๆ เท่านั้น

กระเพาะอาหาร

ในปัจจุบันมีการค้นพบว่า โรคกระเพาะอาหารอักเสบไม่ได้เกิดจากการมีกรดในกระเพาะอาหารมากเท่านั้น แต่ยังเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า เฮลิโคแบกเตอร์ไพโลรี (Helicobacter pylori) ซึ่งเป็นเชื้อชนิดเดียวกันกับที่ทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร

อย่างไรก็ตาม อาการปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ โดยเฉพาะที่ปวดเรื้อรังมานานอาจเกิดจากโรคอื่นๆภายในช่องท้องอีกมากมาย เช่น โรคระบบทางเดินน้ำดี โรคตับอ่อน เป็นต้น

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.