เป็น“นิ่ว” กินขิงได้หรือไม่

เป็น“นิ่ว” กินขิงได้หรือไม่

ตอบ:ไม่ได้

เพราะเนื่องจากขิงออกฤทธิ์ในการขับน้ำดีจึงไม่เเนะนำให้ผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดีดื่ม เพราะอาจเกิดการกระตุ้นให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำดีส่งผลให้เกิดภาวะถุงน้ำดีอักเสบ และดีซ่านได้

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.