เยียวยาผลข้างเคียงของ “การนวด”

เมื่อมีอาการแทรกซ้อนหลังการนวด ควรทำอย่างไร ไม่ยากครับ แบ่งไปตามอาการดังนี้

1.อาการระบม รู้สึกไม่สบาย รอยแดง รอยช้ำ ให้ประคบวันละ 1-2 ครั้ง
2.ระบมมากจนลูกเดินไม่ได้ มึนศรีษะ เดินเซ ชา และอ่อนแรง ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบัน
3.เส้นประสาทบาดเจ็บ กระดูกสันหลังเคลื่อน หัวใจขาดเลือด ลำไส้ฉีก หรือผลแทรกซ้อนที่มีอาการนาน 21 วัน ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันโดยเร็ว

ทดลองดูนะครับ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.