สูดควันบุหรี่บ่อย ระวังลูกน้อย “หูดับ”

ยิ่งศึกษาก็ยิ่งพบว่าบุหรี่มีโทษต่อร่างกายสารพัดนะคะ…

เช่นเดียวกับผลการวิจัยจากหห้องปฏิบัติการ Starkey Laboratories รัฐมินเนโซตา สหรัฐอเมริกา พบว่าผู้ที่สูดดมควันบุหรี่จากคนอื่นบ่อยๆ มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินไม่ต่างกับคนที่สูบบุหรี่มากนัก โดยทุกๆ 1 ใน 10 คนที่สูดควันบุหรี่ (นักสูบมือสอง) จะสูญเสียการได้ยินในคลื่นความถี่ต่ำถึงกลาง ซึ่งเป็นช่วงความถี่ของการสนทนา ทำให้มีปัญหาในการสื่อสารได้

โดยงานวิจัยนี้สอดคล้องกับการสำรวจสุขภาพของเด็กนักเรียนที่ประเทศแคนาดา ที่พบว่า 1 ใน 4 ของเด็กประถมต้น ป่วยด้วยโรคหูชั้นกลางอักเสบ และเมื่อศึกษากลับไปที่บ้านของพวกเขา พบว่ามีพ่อแม่สูบบุหรี่ทั้งสิ้น และควันกับฝุ่นละอองที่ติดตามเสื้อผ้าหรือของใช้ในบ้านก็จะเข้าสู่ตัวเด็กผ่านการหายใจเวลาอยู่ที่บ้านนั่นเอง

นี่ยังไม่นับรวมการยืนยันว่า ผลพวงจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในควันบุหรี่ละเราสูดเข้าไปก็จะไปตกค้างในกระแสเลือด และส่งผลต่อการเป็นโรคหัวใจอีกด้วย

 

ข้อมูลจากนิตยสารชีวจิตฉบับที่ 293

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.