ไร่อธิศพัฒน์

พาชม “ไร่อธิศพัฒน์” แหล่งเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ น้อมนำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง

พาชม “ไร่อธิศพัฒน์” อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ถ้าหากวันหนึ่งคนเมืองอย่างเรา ๆ ตั้งใจจะเบนเข็มไปทำไร่ทำสวนอย่างจริงจัง และใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่กับธรรมชาติและความพอเพียง วันนั้นเราอาจไม่จำเป็นต้องไปค้นคว้าหาความรู้เรื่องเกษตรกรรมจากตำราเล่มไหน และอาจไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนหลักสูตรการเกษตรของมหาวิทยาลัยใด แต่สถานที่แรกที่เรานึกถึงน่าจะเป็นที่นี่ “ ไร่อธิศพัฒน์ ”

ไร่อธิศพัฒน์ ตั้งอยู่ในอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ที่นี่คือแหล่งเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ที่สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงให้กับบรรดาเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

04
ไร่อธิศพัฒน์มีแนวคิดที่ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นที่จะทำให้กสิกรรมของไทยอยู่อย่างยั่งยืน
00
ภาพบรรยากาศไร่อธิศพัฒน์

นายอธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ คือเจ้าของไร่แห่งนี้ เขาเป็นชาวสิงห์บุรี ที่เรียนจบศิริราชพยาบาล จากมหาวิทยาลัยมหิดล เคยทำงานด้านการรักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยหนักที่โรงพยาบาลศิริราชมาก่อน ช่วงเวลานั้นเขามีโอกาสได้เห็นคนเจ็บป่วยและเสียชีวิตบ่อยครั้ง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการกินอาหารที่มีสารเคมีเจือปน หรือสัมผัสสารพิษเป็นประจำ โดยเฉพาะชาวไร่ชาวนา เมื่อเห็นอย่างนั้นในปี 2554 เขาจึงตัดสินใจลาออกมาเริ่มต้นทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างจริงจังบนไร่ผืนนี้ โดยไม่ได้หวังเพียงแค่ปลูกเพื่อส่งขาย แต่เขามองไปไกลถึงขั้นการสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสถานที่ตัวอย่างแก่เกษตรกร ให้พวกเขารู้จักพึ่งพาตนเองในทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เกษตรกรผลิตอาหารที่ดีส่งถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้กสิกรรมของไทยเป็นผู้นำการผลิตสู่ครัวโลก

009
การปลูกผักแบบกางมุ้งเพื่อผลิตผักไร้สารพิษ
09
ผลเสาวรสปลอดสารเคมี
54
เกษตรกรกำลังหยอดเมล็ดพันธุ์ผักลงในถาดเพาะกล้า
05
เกษตรกรกำลังเก็บผักในแปลงปลูก

ความคาดหวังของเขาไม่สูญเปล่า ในปี พ.ศ. 2557-2560 เขาได้รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์พืช 50 ชนิด และปัจจุบันได้รับใบรับรองเกษตรอินทรีย์อย่างมีมาตรฐาน อีกทั้งยังมีการขยายผลไปสู่ชุมชน โดยการจัดตั้ง “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนออร์แกนิกท่าลี่” “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่อธิศพัฒน์” โดยผลิตพืชอินทรีย์ทั้งหมดเข้าสู่ตลาดบน มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์อย่างมีมาตรฐาน เช่น นำผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์มาแปรรูปเป็นของใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ความงาม ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหยก แชมพูสมุนไพร คอลลาเจน ฯลฯ จนมีลูกศิษย์ลูกหาจากทั้งเมืองไทยและเมืองนอก เข้ามารับการถ่ายทอดในแต่ละปีจำนวนไม่น้อย

ภายในพื้นที่ 60 ไร่ของไร่อธิศพัฒน์ มีสิ่งน่าสนใจให้เดินเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ได้อย่างไม่รู้เบื่อ ทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน โซนเลี้ยงไก่ระบบเปิด โรงเผา บ่อบาดาล ฐานเรียนรู้การบริหารศัตรูพืช ฐานเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น

01
ไก่สายพันธุ์เบตงที่เลี้ยงด้วยระบบเปิด (Happy Chick) จะออกไข่ที่มีคุณภาพ
03
ดอกเก๊กฮวยแห้ง มีเคล็ดลับสำคัญคือต้องเก็บดอกบานมานึ่งก่อน จึงนำมาตากแห้งได้ เพื่อให้ส่งกลิ่นหอมเวลานำไปต้ม
06
ฐานเรียนรู้หนึ่งของไร่อธิศพัฒน์ที่เปิดให้เกษตรกรมือใหม่เข้าไปเยี่ยมชม
000
การทำแก๊สชีวภาพ โดยใช้ขยะที่กินเหลือมาหมักให้เกิดเป็นแก๊ส
08
ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าอินทรีย์

ความน่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านั้น นายอธิศพัฒน์ บอกเล่าให้ฟังว่า ที่นี่เป็นไร่พอเพียงที่ไม่ปฏิเสธเทคโนโลยี แต่นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีสติ โดยใช้การสั่งงานผ่านระบบสารสนเทศด้านการสื่อสาร (Internet) ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวเชื่อมสัญญาณ ทำให้สามารถสอดส่องดูแลผลผลิตได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของภูมิภาค

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาเว็บเพจของระบบควบคุมอัตโนมัติ ทำการควบคุมและจับค่าต่าง ๆ เช่น ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความเป็นกรดด่างของดิน แสงสว่างในพื้นที่ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในถังบรรจุ และปริมาณน้ำในบ่อ โดยเก็บข้อมูลเพื่อบันทึก วิเคราะห์ และส่งสัญญาณให้อุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น ปั๊มน้ำสปริงเกอร์ หลอดไฟ ให้ทำงานตามความต้องการของพืช มีการติดตั้งกล้องเว็บแคมเพื่อดูแลความเรียบร้อยของแปลงปลูก โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และยังมีแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลส์) จากไบโอดีเซล และแก๊สที่ผลิตเองอีกด้วย

นายอธิศพัฒน์ เล่าว่า ทุกวันนี้มุมมองและทัศนคติของผู้บริโภคยุคใหม่ได้เปลี่ยนจากบริโภคเพื่ออิ่ม มาเป็นบริโภคเพื่อสุขภาพ ทุกคนมุ่งหวังจะมีชีวิตที่ยืนยาวและเป็นสุข เขาจึงตั้งใจทำหน้าที่นำพาเกษตรกรสายเลือดใหม่ให้ไปถึงจุดที่สอดรับกับความต้องการนั้น ซึ่งก็คือจุดที่เกษตรกรต้องมีความซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม และต้องมีความสุขควบคู่กันไปด้วย

เราอยากให้คุณลองมาเยี่ยมเยือนที่นี่สักครั้ง…ไม่แน่ว่าคุณอาจจะอยากสมัครเป็นเกษตรกรสายเลือดใหม่อีกคนก็ได้


ไร่อธิศพัฒน์ ตั้งอยู่ที่บ้านยาง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย หากสนใจมาเยี่ยมชมไร่อธิศพัฒน์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร./Line: 092 338 2692 / 086 780 5885 / 098 800 3170 หรือ Facebook Fanpage: เกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติ ผู้สนใจสามารถมานอนพักค้างคืนเพื่อศึกษาเรียนรู้เรื่องกสิกรรมธรรมชาติได้ที่ไร่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เรื่อง รำไพพรรณ บุญพงษ์ ภาพ ศรายุธ นกแก้ว