ฝังแร่รักษามะเร็ง อันตรายหรือไม่!

ฝังแร่รักษามะเร็ง อันตรายหรือไม่!

” ฝังแร่รักษามะเร็ง ” อีกหนึ่งวิธีในการรักษาโรคมะเร็งที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่ารักษาได้จริงหรือไม่

ในช่วงหนึ่งเคยมีกระแสเกี่ยวกับการ ฝังแร่รักษามะเร็ง ของประเทศจีน ทำให้มีคนไทยที่ป่วยเป็นมะเร็ง สนใจเข้าไปรักษาจำนวนมาก ขณะที่คนไทยบางกลุ่มก็เกิดความสงสัยว่าช่วยรักษาให้หายได้จริงหรือไม่

Question

เห็นตามสื่อต่าง ๆ มีกระแสเกี่ยวกับการไปฝังแร่เพื่อรักษามะเร็งที่ประเทศจีน จึงอยากทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรักษาด้วยวิธีนี้ว่าปลอดภัยและได้ผลจริงหรือไม่

Answer

เรามาทำความเข้าใจเรื่องการใช้รังสีรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกันก่อน โดยปกติการใช้รังสีรักษาแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1. รังสีระยะไกล (ที่นิยมใช้กันทั่วไป)

2. รังสีระยะใกล้ (การใส่แร่ที่มีรังสีในการรักษาเฉพาะที่)

การรักษาแบบรังสีระยะใกล้สามารถแยกย่อยได้อีกเป็น 2 ประเภท นั่นก็คือ ประเภทถาวรและประเภทชั่วคราว ซึ่งจากข่าวที่คนนิยมไปฝังแร่ที่ประเทศจีนนั้นจัดอยู่ในประเภทถาวร คือการฝังเม็ดแร่เข้าไปในก้อนมะเร็งโดยตรง แต่การรักษาแบบที่เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานจริงๆ คือใช้กับการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะเริ่มต้นเท่านั้น และยังเป็นการรักษาแบบเฉพาะจุดที่ไม่มีการกระจายของเซลล์มะเร็ง

ดังนั้นหากนำมารักษากับมะเร็งประเภทอื่นหรือมะเร็งที่มีการกระจายแล้วจึงไม่มีข้อมูลยืนยันถึงประสิทธิภาพ

ฝังแร่รักษามะเร็ง

ในประเทศไทยเองก็มีการรักษาด้วยรังสีระยะใกล้มานานแล้ว โดยในประเภทถาวรที่ต้องฝังเม็ดแร่ไอโอดีน 125 (Iodine - 125) เข้าไปจะใช้กับการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะเริ่มต้น โดยการฝังแร่เพื่อให้ปล่อยรังสีออกมา และรังสีจะอ่อนกำลังลงเรื่อยๆ ตามอายุขัยของแร่ ซึ่งจัดว่าไม่เป็นอันตรายและไม่ใช่การรับรังสีไปตลอดอย่างที่เข้าใจ

ส่วนของการรักษาด้วยรังสีระยะใกล้ประเภทชั่วคราวมีหลักการคล้ายๆ กัน แต่จะเป็นการใส่แร่อิริเดียม 192 (Iridium - 192) ผ่านอุปกรณ์ (แร่ไม่ได้สัมผัสกับเซลล์โดยตรง) และให้แร่นำรังสีผ่านเซลล์มะเร็งในระยะเวลาประมาณ 20 - 30 นาที แล้วถอดอุปกรณ์ออก จึงไม่มีแร่ตกค้างในร่างกาย

โดยแร่ทั้งสองชนิดจะปล่อยรังสีระยะใกล้ที่เรียกว่าแกมม่า เพื่อไปทำลายดีเอ็นเอของเซลล์โดยตรง หรือผลิตฟรีแรดิคัลไปทำลายดีเอ็นเออีกที โดยจะทำลายทั้งเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง แต่เพราะเซลล์ปกติในร่างกายมนุษย์มีการฟื้นตัวได้เร็วกว่า เมื่อหยุดให้รังสี เซลล์ปกติจะค่อย ๆ คืนสภาพ ในขณะที่เซลล์มะเร็งจะตายลง

ทั้งนี้การรักษาด้วยรังสีระยะใกล้นั้นต้องพิจารณาประเภทและระยะของมะเร็ง รวมถึงร่างกายของผู้ป่วยว่าสามารถรักษาด้วยวิธีนี้อย่างเดียวได้ หรือควรทำร่วมกับการรักษาด้วยรังสีระยะไกลและเคมีบำบัด

วิธีการตามข่าวดังกล่าวจึงไม่อาจยืนยันผลการรักษาที่แน่ชัดได้ค่ะ

แพทย์หญิงศศิกาญจน์จำจด

ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

ข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 405

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.