5 ดอกไม้ (สวย) ห้ามกินถึงตาย

5 ดอกไม้ ต้องห้ามที่ถูกจัดเป็น ดอกไม้กินไม่ได้ อาจอันตรายถึงชีวิต

แม้ดอกไม้หลายชนิดจะมีสรรพคุณช่วยรักษาและป้องกันโรค แต่ดอกไม้บางชนิดก็จัดเป็น ดอกไม้กินไม่ได้ และเหมาะสำหรับเป็นอาหารตาเท่านั้น ไม่ควรนำมาปรุงอาหารเพราะมีพิษแฝงทั้งในดอก ผล ใบ และลำต้น

ข้อมูลจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย และสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ระบุดอกไม้ที่ห้ามกิน ดังนี้

ดอกไม้กินไม่ได้

  1. ชวนชม บานบุรีสีเหลือง ยี่โถ พญาสัตบรรณ รำเพย ดอกไม้เหล่านี้มีสารพิษในกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ (Cardiac Glycoside) เป็นส่วนประกอบ หากกินผลหรือดอกเกินขนาดอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุปากและกระเพาะอาหาร ส่งผลให้อาเจียน ท้องเดินปวดศีรษะ ปวดท้อง หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ อาการดังกล่าวอาจอยู่ได้นาน 2 – 3 สัปดาห์
  2. บีโกเนีย เป็นไม้ประดับต่างถิ่นที่นำเข้ามาปลูกในประเทศไทย ใบและดอกมีสีสวยงาม ขณะเดียวกันก็มีพิษซ่อนอยู่ คือแคลเซียมออกซาเลต (CalciumOxalate) หากสัมผัสปากและลำคออาจทำให้เกิดการระคายเคือง
  3. โป๊ยเซียน เป็นไม้ประดับที่มีน้ำยางขาว ซึ่งมีสารพิษในกลุ่มฟอร์บอล (Phorbol) หากสัมผัสถูกจะมีอาการคันผิวหนังอักเสบ หากเข้าสู่ร่างกายจะระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร ทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียอย่างรุนแรง
  4. เทียนหยด มีสารกลุ่มซาโปนิน (Saponin) ทำให้กระเพาะอาหารระคายเคือง และหากดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เม็ดเลือดแตกได้
  5. ผกากรอง มีสารพิษกลุ่มไตรเทอร์ปีน (Triterpene) หากกินจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย กล้ามเนื้อไม่ประสานกันมึนงง อาเจียน ม่านตาขยาย ตัวเขียว ท้องเดิน หมดสติ และอาจทำให้ถึงแก่ชีวิต

ดอกไม้กลายเป็นยาเมื่อกินถูกชนิดถูกวิธีทั้งไม่ลืมกินอาหารให้ครบหมู่หลากหลายและออกกําลังกายสม่ําเสมอทีนี้ก็ไกลโรคแข็งแรงอ่อนวัยกว่าใครแล้วครับ

 

ข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 377 

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.