เทคโนโลยี

3 Tips for Smart Tech User ฉลาดใช้เทคโนโลยี

ฉลาดใช้ เทคโนโลยี

ใครที่รู้ตัวว่าติด เทคโนโลยี ก้มหน้ามองจอโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต จนเกินพอดี ชีวจิตมีเคล็ดลับใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด และไม่ทำร้ายสุขภาพมาฝากค่ะ

1.จํากัดเวลาใช้

ควรพักสายตาหลังการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ทุกๆ 1 ชั่วโมง   เพราะแสงสีฟ้าและรังสีอัลตราไวโอเลตจากหน้าจอโทรศัพท์    สมาร์ทโฟน  หรือแท็บเล็ต     ส่งผลให้จอตาเสื่อม     จากการสํารวจในประเทศไทย พบว่า   มีผู้ที่เป็นโรคนี้แล้วกว่า 14 ล้านคน เวลามองจะเห็นคล้ายหยากไย่ลอยอยู่  มีอาการปวดตาและอาจกลายเป็นต้อกระจกได้

2.ปรับองศา อย่าก้มมาก 

การก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์หรือใช้แท็บเล็ตอย่างต่อเนื่อง  ทําให้เกิดอาการปวดตั้งแต่กระดูกสันหลังช่วงต้นคอ  บ่า   ไหล่ และสะบัก    ซึ่งทางการแพทย์เรียกว่าโรคหลังห่อ คอตก(Text Neck)    โดยมุมที่แนะนําคือ ไม่ควรก้มเกิน 15 องศา   แต่ส่วนใหญ่มักจะก้มลงไปถึง 25-30 องศา   ควรเปลี่ยนท่าจากการก้มหน้าเป็นเงยหน้าหรือยกจอให้อยู่ระดับสายตาแทน

3.พิมพ์เท่าที่จําเป็น

การออกแรงกํามือหรืองอนิ้วบ่อยๆจากการใช้อุปกรณ์สื่อสาร  จนทําให้ปลอกหุ้มเอ็นหนาตัวขึ้นจนกดรัดการเคลื่อนไหวของเส้นเอ็น  ทําให้เกิดโรคนิ้วล็อกได้   แนะนําให้ใช้วิธีพูดผ่านทางโทรศัพท์หรือข้อความเสียงแทนการพิมพ์ ส่วนขณะพักให้ยืดเหยียดนิ้วและแขนให้สุด  สลับกับการกํามือแน่นๆช้าๆ สัก10ครั้ง  หรือนวดคลายกล้ามเนื้อและเอ็นด้วยตนเองบ้าง

หลังจากผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยตนเองแล้ว จะใช้การแช่น้ําอุ่น หรือประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพรเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อที่เคยปวดเกร็งผ่อนคลายได้มากขึ้นอีกก็ได้ผลดีเช่นกัน

 

จากคอลัมน์ Senior Secret นิตยสารชีวจิต

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.