ออกกำลังกายในน้ำ, ออกกำลังกาย, เสริมกล้ามเนื้อ

ออกกําลังกายในน้ำ เพื่อความฟิตทุกช่วงวัย

เทคนิค ออกกําลังกายในน้ำ เพื่อเสริมความฟิตให้กับร่างกายของคนทุกช่วงวัย

ออกกำลังกายในน้ำ ต้องทำอย่างไร คุณลี ซี ผู้อํานวยการหลักสูตรการออกกําลังกายในน้ําประจํา Aquatic Exercise Association ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีคำแนะนําแนวทางการออกกําลังกายในน้ําหรือวอเตอร์แอโรบิกอย่างง่าย สําหรับทุกเพศทุกวัย ดังนี้

วัยเด็ก 5-12 ปี

อบอุ่นร่างกายด้วยการเดินเร็วรอบสระว่ายน้ํา 5 นาที เล่นรับ-ส่งบอล ในน้ําในสระเด็ก(ความลึกไม่เกินระดับอก) 5 นาที ฝึกลอยตัวในน้ําด้วยการเกาะแผ่นโฟมแล้วตีขา 10 นาที ฝึกลอยตัวในน้ําด้วยการวาดแขนช่วยพยุงตัวพร้อมกับตีขาในน้ํา 10 นาที ปิดท้ายด้วยการเล่นอิสระ 5 นาที

วัยรุ่น 12-20 ปี

อบอุ่นร่างกายริมสระด้วยการกระโดดตบ 5 นาที หมุนคอ แขน หัวไหล่ ขา ข้อเท้า 5 นาที ว่ายน้ําในท่าที่ถนัด 15-20 นาที หรือเล่นลิงชิงบอลในน้ํา 20 นาที ใช้ผู้เล่น 5-6 คน ปิดท้ายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อริมสระ 10 นาที

วัยผู้ใหญ่ 20-45 ปี

อบอุ่นร่างกายริมสระด้วยการกระโดดตบ 5 นาที หมุนคอ แขน หัวไหล่ ขา ข้อเท้า 5 นาที เดินในน้ํา 5 นาที เต้นแอโรบิกในน้ําหรือว่ายน้ําท่าที่ถนัด 20 นาที เดินในน้ํา 5 นาที ปิดท้ายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อริมสระ 10 นาที

ผู้สูงวัย 50 ปีขึ้นไป

อบอุ่นร่างกายด้วยการเดินเร็วรอบสระว่ายน้ํา 5 นาที หมุนคอ แขน หัวไหล่ ขา ข้อเท้า 5 นาที เดินในน้ํา 5 นาที เต้นแอโรบิกในน้ํา 10 นาที ปิดท้ายด้วยการ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อริมสระ 10 นาที กรณีที่มีโรคประจําตัว ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนออกกําลังกายในน้ําและมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.