ออกกำลังกายในน้ำ, ออกกำลังกาย, เสริมกล้ามเนื้อ

ออกกําลังกายในน้ำ เพื่อความฟิตทุกช่วงวัย

อุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อการออกกําลังกายในน้ํา

การออกกําลังกายในน้ํามีประโยชน์ต่อการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย หากแต่ต้องเลือกใช้อุณหภูมิของน้ําให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บทความ Aquatic Exercise โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปิยะภัทร เดชพระธรรม ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบุว่า การออกกําลังกายในน้ํามีประโยชน์ต่อผู้ป่วยในหลายๆ กลุ่ม เพราะช่วยลดโอกาสเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้ โดยทั่วไป อุณหภูมิที่เหมาะสมของน้ําที่ใช้ในการออกกําลังกายอยู่ระหว่าง 26-36 องศาเซลเซียส แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
• น้ําค่อนข้างอุ่น 34–36 องศาเซลเซียสช่วยลดอาการปวด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงบริเวณที่มีอาการอักเสบเรื้อรัง ช่วยให้เส้นเอ็นยืดได้ง่ายเหมาะสําหรับผู้ป่วยที่บาดเจ็บไขสันหลัง โรคข้ออักเสบ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์
• น้ําที่ค่อนข้างเย็น 25–28 องศาเซลเซียสช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ดี ช่วยชะลอความเมื่อยหรืออาการเหนื่อยล้าได้ดีกว่า เหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคระบบประสาท โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis) หรือโรคเอ็มเอส (MS) ซึ่งมีปัญหาเรื่องการปรับสมดุลร่างกาย และผู้มีสุขภาพปกติที่ต้องการทํากิจกรรมเข้าจังหวะในน้ํา
ออกกำลังกายในน้ำ, ออกกำลังกาย, เสริมกล้ามเนื้อ
การออกกําลังกายในน้ํา ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยได้

Did you know?

ผู้ป่วยที่ควรเลี่ยงการออกกําลังกายในน้ํา ได้แก่ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะและอุจจาระได้ ผู้ที่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อที่ผิวหนัง ผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจรุนแรง ผู้ป่วยโรคลมชัก และผู้ป่วยที่มีอาการแก้วหูทะลุ

บทความอื่นที่น่าสนใจ

ติดตาม ชีวจิต ในช่องทางต่างๆ ได้ที่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.