ตรวจมะเร็งเต้านม เต้านม มะเร็ง มะเร็งเต้านม มะเร็งในผู้หญิง

ข้อควรรู้ก่อน ตรวจมะเร็งเต้านม เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้หญิงทุกคน

ตรวจมะเร็งเต้านม ต้องรู้อะไรบ้าง

โรคมะเร็งเต้านม เป็นโรคที่คร่าชีวิตเป็นอันดับ 1 ของโรคมะเร็งทั้งหมด มีสาเหตุและปัจจัยการเกิดโรคหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย รวมไปถึงพันธุกรรม บางคนมีญาติสนิทที่ใกล้ชิดป่วย ทำให้กังวลใจว่าจะป่วยเป็นโรคนี้ไปกับเขาด้วย วันนี้เราเลยมาแนะนำข้อควรรู้ก่อน ตรวจมะเร็งเต้านม ค่ะ

 

คำถามจากทางบ้าน ก่อนตรวจหายีนมะเร็งเต้านม ต้องรู้อะไรบ้าง

ดิฉันมีกรรมพันธุ์เป็นโรคมะเร็งเต้านม  แม่และยายเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม  ทำให้มีความกังวลมาก  นอกจากตรวจแมมโมแกรมแล้ว  ทางโรงพยาบาลมีการตรวจยีนมะเร็งเต้านมด้วย  แต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  จึงขอเรียนถามคุณหมอว่า ดิฉันควรตรวจหรือไม่  เพื่อให้ตัวเองปลอดภัยจากโรคมะเร็ง

 

แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข มีข้อแนะนำดังนี้

ว่าด้วยมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่น่ากลัวสำหรับผู้หญิงทุกคน ในประเทศด้อยพัฒนา แต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่จำนวน 1.8 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม 464,000 ราย และประมาณร้อยละ 60 ของจำนวนนี้เสียชีวิตส่วนในประเทศไทย แต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 15,000 คน มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมประมาณ 3,000 ราย ถือว่าเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุด และเป็นโรคร้ายที่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของผู้หญิง

แม้ในปัจจุบันยังไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคนี้ได้ แต่พบว่าสถิติของโรคเริ่มลดลงอย่างช้าๆตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ซึ่งเชื่อว่าเกิดจาก 2 เหตุผล คือ

1.  มีวิธีคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม ทำให้ค้นพบโรคได้แต่เนิ่นๆ ขณะที่โรคมะเร็งยังอยู่ในระยะแรกซึ่งสามารถรักษาได้ผล

2.  มีการลดการใช้ฮอร์โมนเอสโทรเจนและโพรเจสเทอโรน  เพื่อทดแทนภาวะหมดประจำเดือน พบว่า มะเร็งเต้านมลดลงมากในคนอายุ 50 ปีขึ้นไปหลังจากมีการศึกษา WHI Study ตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2545 พบว่า การใช้ฮอร์โมนสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านม

ขอแบ่งผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งเต้านมดังต่อไปนี้ (ข้อมูลจากเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559)

 

ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งเต้านม เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง

 

นอกจากนั้นหากมีปัจจัยดังต่อไปนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดมะเร็งเต้านม ได้แก่

– ให้นมลูกนานกว่า 16 เดือน หรือมีลูก 5 คนขึ้นไป

– ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

– อยู่ในวัยหมดประจำเดือนและมีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (ไม่อ้วน)

– ได้รับการตัดรังไข่เมื่ออายุต่ำกว่า 35 ปี

– กินแอสไพรินอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 เม็ด มานานกว่า 6 เดือน

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.