10 วิธี หยุดภาวะ ช่องคลอดแห้ง คลายทุกข์หัวใจสาววัยทอง

10 วิธี หยุดภาวะ ช่องคลอดแห้ง คลายทุกข์หัวใจสาววัยทอง

เรียน คุณหมอชัญวลี ดิฉันมีปัญหาเรื่อง ช่องคลอดแห้ง มาก ยิ่งเวลามีเพศสัมพันธ์จะรู้สึกว่าเจ็บมาก และบางครั้งมีอาการ ติดเชื้อง่าย ทั้งคันมากและตกขาวมาเยอะ ต้องไปซื้อยาฆ่าเชื้อมากินเอง อาการมักเป็น ๆ หาย ๆ อยากเรียนถามว่า ดิฉันต้องปรับตัวอย่างไรคะ เพราะทุกวันนี้ก็เป็นแม่บ้านปกติ ไม่ได้มีความเสี่ยง อะไรเลย แต่ไม่อยากมีอาการนี้บ่อยๆ ขอบพระคุณมากค่ะ

 

คุณหมอชัญวลีมาตอบ

ช่องคลอดแห้ง เป็นปัญหาสำคัญ 1 ใน 2 อันดับของปัญหาเรื่องเซ็กซ์ ในสตรีอายุต่ำกว่า 60 ปี ได้จากการสำรวจข้อมูลผู้หญิงในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 800 คน ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ชื่อ Woman’s Health เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2015

สาเหตุของ ช่องคลอดแห้ง เกิดจากช่องคลอดไม่ยืดหยุ่น มีน้ำหล่อลื่น ออกมาไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ จึงไม่อยาก มีเพศสัมพันธ์ มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ กระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำ ๆ บางคนมีอาการแสบร้อนช่องคลอดเป็นประจำแม้ไม่มีเพศสัมพันธ์ น้ำหล่อลื่นของผู้หญิงมีลักษณะเป็นมูกเหนียวใส ทำงานอยู่ภายใต้ อิทธิพลของฮอร์โมนเอสโทรเจนซึ่งผลิตจากรังไข่ และเลิกผลิตเมื่อเข้าสู่วัยทอง มีหน้าที่หล่อลื่นให้เยื่อบุช่องคลอดมีความชุ่มชื้น จะหลั่งออกมามากเมื่อ มีฮอร์โมนระดับสูงและมีการเล้าโลมทางเพศ

 

แหล่งที่สร้างน้ำหล่อลื่น

เรียงจากปริมาณมากไปหาน้อย ได้แก่

  1. เยื่อบุผนังช่องคลอด มีพื้นที่เฉลี่ย 77 (65 – 107) ตารางเซนติเมตร จึงเป็นแหล่งสร้างน้ำหล่อลื่นปริมาณมากที่สุด
  2. ต่อมน้ำหล่อลื่นบาร์โทลิน อยู่ปากช่องคลอดด้านขวา และซ้าย บริเวณ 4 และ 7 นาฬิกา ถือจุดกระสันเป็น 12 นาฬิกา ต่อมนี้จะขับน้ำหล่อลื่นออกมาเมื่อมีการเล้าโลม ทางเพศ
  3. ต่อมข้างๆ รูปัสสาวะ (Vestibular Gland) มีสองต่อม ด้านซ้ายและขวา
  4. ปากมดลูกและมดลูก เนื่องจากอวัยวะทั้งสองมี ต่อมมูก แต่ขับน้ำหล่อลื่นออกมาปริมาณไม่มากนัก

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.