ประโยชน์การอ่านหนังสือ, อ่านหนังสือ

ทำไมสมองต้องการให้เราอ่านหนังสือทุกวัน ?

ประโยชน์การอ่านหนังสือ : ทำไมต้องอ่านหนังสือทุกวัน

ถ้าให้ถามว่า ประโยชน์การอ่านหนังสือ คืออะไร หลายคนอาจจะพอรู้มาบ้างไม่มากก็น้อยถึงประโยชน์ของการอ่านหนังสือ

การอ่านทำให้สมองได้ทำงานได้

การอ่านคือการฝึกใจให้ออกกำลังกาย

การอ่านช่วยให้เรามีอิสระ เหมือนท่องอยู่ในอวกาศอันกว้าง

การอ่านหนังสือทำให้เรามีพื้นที่ เวลา เข้าใจประวัติศาสตร์ มุมมอง อันลึกซึ้งของความคิดและอารมณ์

การอ่านหนังสือทำให้สมองถูกใช้งาน  มีการเติบโต การเปลี่ยนแปลง และสร้างการเชื่อมต่อสิ่งใหม่ๆ และรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหาที่อ่าน

การอ่านช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อของสมอง

เมื่อเราอ่านหนังสือ สมองของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเป็นไปในรูปแบบที่น่าสนใจมาก
เมื่อเรากำลังอ่านหนังสือ ในเเต่ละคำ  สมองของเรากำลังเริ่มถอดรหัส เป็นชุดสัญลักษณ์ นามธรรม และสังเคราะห์ผลลัพธ์ให้กลายเป็นระบบของความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น

ซึ่งเป็นกระบวนการที่น่าอัศจรรย์มาก

การอ่านของสมอง สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำงานร่วมกัน แบบเรียลไทม์ของวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า โดยประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ของสมอง ที่ทำงานร่วมกัน เช่น ส่วนของเครื่องมือเพื่อเพิ่มความสามารถในการถอดรหัสข้อความที่สามารถเขียนได้ออกมาต่อหน้าของเราเองได้

การอ่านหนังสือ เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองหลายอย่างรวมกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงกระบวนการทางสายตาและการรับรู้ การออกเสียงสัทศาสตร์ ความคล่องแคล่ว ความเข้าใจ และอื่น ๆ เช่น กระบวนการฟัง หรือการได้ยิน ฯลฯ

ประโยชน์การอ่านหนังสือ ยังทำให้ระบบประสาทของสมองถูกกระตุ้นด้วยการอ่านอีกดวย

ประโยชน์การอ่านหนังสือ, อ่านหนังสือ
Group of business people

การอ่านช่วยเพิ่มการใช้เหตุผลมากขึ้น

มีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การอ่านไม่เพียงเเค่ช่วยให้มีความฉลาดทางของของเราเท่านั้น แต่ยังมีส่วนทำให้เรามีความเข้าใจในการอ่าน และยังเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์อีกด้วย

นั่นก็คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา ทำความเข้าใจกับสิ่งต่าง ๆ และตรวจจับรูปแบบที่มีความหมายได้

การอ่านหนังสือ สามารถเพิ่มความชาญฉลาดที่เพิ่มขึ้น และยังช่วยเพิ่มความเข้าใจในการอ่านหนังสือมากขึ้น

งานวิจัยที่สแตนฟอร์ดแสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างทางระบบประสาทระหว่างการอ่านเพื่อความสุข และการอ่านที่มุ่งเน้นราวกับว่าเป็นการทดสอบ

ส่งผลให้เลือดไหลไปยังบริเวณประสาทที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการอ่านจะดำเนินการไปเป็นอย่างไร

การศึกษาในปี 2011 ที่ตีพิมพ์ ในการทบทวนประจำปีของจิตวิทยา พบว่า มีการทับซ้อนกันในพื้นที่สมองที่ใช้ในการทำความเข้าใจเรื่องราว และมีการติดต่อ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.