โรคหืด ภูมิแพ้ โรคภูมิแพ้ โรคระบบทางเดินหายใจ

รู้จัก “โรคหืด” โรคที่จัดอยู่ในกลุ่มโรคภูมิแพ้

ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นเหตุของการเกิดโรคหืด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

1. ปัจจัยภายในตัวเอง ได้แก่

โรคภูมิแพ้ : เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เราพบว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคหืดเกิดมาจากภูมิแพ้

กรรมพันธุ์ : โรคหืดหรือโรคภูมิแพ้อื่นๆ

เพศ : ในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เด็กชายจะเป็นโรคนี้มากกว่าเด็กหญิงในวัยผู้ใหญ่ ผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชาย

2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่

การได้รับสารก่อภูมิแพ้ : เช่น ไรฝุ่น เศษโปรตีนจากสัตว์เลี้ยง แมลงสบ เชื้อรา ละอองเกสรต่างๆ

มลพิษจากการทำงาน : เช่น ก๊าซพิษต่างๆ ฝุ่นแป้ง ฝุ่นจากการไสไม้ สารเคมีต่างๆ

ควันบุหรี่ : ทั้งที่ผู้ป่วยสูงเองหรือได้รับจากคนข้างเดียง

มลภาวะทางอากาศ : เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน ไนโตรเจนออกไซด์ ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ก๊าซที่ใช้ในการหุงต้มอาหาร

การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ : เช่น เชื้อไวรัสโรคหวัดหลายชนิด

 

สิ่งที่ทำให้อาการของผู้ป่วยกำเริบขึ้น ได้แก่

1. ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นเหตุของการเกิดโรคหือ ดังรายละเอียดข้างต้น ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีสาเหตุแตกต่างกันไป

2. ปัจจัยที่แม้ไม่ได้เป็นต้นเหตุในการเกิดโรคหืดในผู้ป่วยรายนั้น แต่ก็สามารถกระตุ้นให้อาการของโรคกำเริบขึ้นได้ เช่น การออกกำลังกาย การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศ ความเย็นยาบางชนิด เช่น แอสไพริน อารมณ์รุนแรง โรคหวัด โรคไซนัสอักเสบ เขม่าควัน ควันท่อไปเสีย ควันธูป ควันบุหรี่ ควันจากการประกอบอาหาร กลิ่นฉุน สเปรย์ อาหารที่แพ้

 

โรคหืด ภูมิแพ้ โรคภูมิแพ้ โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคหือเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจ ทำให้หลอดลมมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ มากผิดปกติ

การวินิจฉัยโรคหืด ประกอบด้วย

1. การซักประวัติอย่างละเอียด เกี่ยวกับอาการของโรค ประวัติโรคภูมิแพ้อื่นๆ รวมถึงประวัติโรคกรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อมที่บ้านและที่ทำงาน วิธีการรักษาที่ผ่านมา

2. การตรวจร่างกาย หากตรวจขณะอาการกำเริบอาจได้ยินเสียวี้ดในปอด หายในลำบาก หายใจแรงจนหน้าอกบุ๋ม แต่หากตรวจในขณะโรคสงบอาจไม่พบความผิดปกติใดๆ เลยก็ได้

3. การตรวจสมรรถภาพปอด เป็นการตรวจว่าปอดของผู้ป่วยทำงานได้ปกติหรือไม่ มีการหดตัวของหลอดลมมากน้อยเท่าใด สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป

นอกจากนี้ยังควรทำการตรวจสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง ซึ่งสามารถได้ง่ายๆ ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป เป็นการหาว่ามีโรคภูมิแพ้เป็นสาเหตุหรือไม่ และจะทรายได้ด้วยว่าแพ้อะไรบ้าง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการรักษาต่อไป

การเอกซเรย์ปอดของผู้ป่วยโรคหืดมักให้ผลปกติ เว้นแต่จะมีโรคแทรกซ้อน

 

 

 

 

 

<< การรักษาโรคหืด อ่านตาอหน้าที่ 3 >>

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.