โรคหืด ภูมิแพ้ โรคภูมิแพ้ โรคระบบทางเดินหายใจ

รู้จัก “โรคหืด” โรคที่จัดอยู่ในกลุ่มโรคภูมิแพ้

รู้จัก โรคหืด โรคที่จัดอยู่ในกลุ่มโรคภูมิแพ้

โรคหืด เป็นโรคที่พบได้ในผู้ป่วยทุกวัย เป็นสาเหตุสำคัญของการขาดโรงเรียน ขาดงาน ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค และบางครั้งอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ด้วยถ้าหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงที

 

โรคหืดเกิดจากอะไร

โรคหือเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจ (chronic inflammation) ทำให้หลอดลมมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ มากผิดปกติ (airway hyper responsiveness) การไหลเวียนของอากาศในระบบทางเดินหายใจลดลง (airflow limitation) ซึ่งเป็นผลมาจากการที่หลอดลมหดตัว เยื่อบุภายในหลอดลมบวมขึ้น มีเสมหะอุดตันในหลอดลม และเยื่อบุหลอดลมอาจเสื่อมสภาพลงถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

 

อาการของโรค

หายใจมีเสียงวี๊ด หายใจลำบาก แน่นหน้าอก หอบเหนื่อย ไอ โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนและเช้ามืด บางรายอาจมีอาการกำเริบภายหลังออกกำลังกาย ภายหลังได้รับสารที่แพ้เข้าไป และเมื่อเป็นหวัดมักมีอาการมากกว่าคนทั่วไปและป่วยนานกว่า อาการจะดีขึ้นเมื่อได้รับยาขยายหลอดลม ในบางรายอาจพบแค่อาการไอเรื้อรัง

หายใจมีเสียงวี้ด

เสียงวี๊ดเป็นเสียงแหลมคล้ายนกหวีด เกิดจากลมหายใจผ่านหลอดลมที่หดแคบลง ช่วงแรกจะได้ยินเสียงวี้ดเฉพาะตอนหายใจออก โดยอาจฟังได้จากหูฟัง หรือเอาหูเราแนบหน้าอกผู้ป่วย เมื่ออาการเพิ่มมากขึ้น เสียงวี้ดจะดังขึ้น และจะได้ยินในช่วงหายใจเข้าด้วย แต่เมื่ออาการทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกจนกระทั่งหลอดลมตีบจนอาการผ่านเข้าออกแทบไม่ได้ เสียงวี๊ดจะลดลงจนอาจไม่ได้ยิน และเสียงหายใจก็จะเบาลงมาด้วย ถ้าฟังไม่ได้ยินเสียงวี๊ดร่วมกับผู้ป่วยหายใจลำบากจนหน้าอกบุ๋ม แสดงว่าอาการรุนแรงมากแล้ว

 

โรคหืด ภูมิแพ้ โรคภูมิแพ้ โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคหือเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจ ทำให้หลอดลมมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ มากผิดปกติ

 

อัตราการหายใจเร็วขึ้นจากปกติ

ควรนับอัตราการหายใจของผู้ป่วยในช่วงที่อาการสงบไว้ การนับอาจนับการหายใจต่อหนึ่งนาที หรือนับจำนวนครั้งของการหายใจในครึ่งนาที แล้วคูณสอง

อัตราการหายใจปกติของคนเรา

อายุแรกเกิด – 2 เดือน < 60 ครั้ง/นาที เกิน 60 ครั้ง/นาที ถือว่าผิดปกติ

อายุ2 เดือน – 1 ปี < 50 ครั้ง/นาที เกิน 50 ครั้ง/นาที ถือว่าผิดปกติ

อายุ1-5 ปี < 40 ครั้ง/นาที เกิน 40 ครั้ง/นาที ถือว่าผิดปกติ

อายุ5-15 ปี 15-25 ครั้ง/นาที เกิน 30 ครั้ง/นาที ถือว่าผิดปกติ

อายุ15 ปีขึ้นไป 11-23 ครั้ง/นาที เกิน 30 ครั้ง/นาที ถือว่าผิดปกติ

 

 

 

 

 

<< อะไรคือปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหืด อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.