โปรตีน,กินโปรตีน,สร้างกล้าม,กินอาหารสร้างกล้าม

การ กินโปรตีน สำหรับคนแต่ละประเภท เพื่อความสมดุล มีสุขภาพ

กินโปรตีน ในแต่ละบุคคล

โปรตีน เป็นหนึ่งในสารอาหารสำคัญที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับในแต่ละวัน แม้ในปัจจุบันจะมีปริมาณคร่าวๆ สำหรับคนทั่วไป แต่หากดูในรายละเอียด บุคคลที่ใช้สมรรถทางร่างกายแต่งต่างกันย่อมมีความต้องการโปรตีนต่างกันไปด้วย วันนี้เราจะมาแนะนำการ กินโปรตีน สำหรับคนแต่ละประเภทกันค่ะ

พูดถึงความต้องการโปรตีน

หน้าที่หลักของโปรตีนต่อร่างกายคือการทดแทนเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อที่เสียหายหรือสูญสลาย โปรตีนจำเป็นต่อการซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อดังกล่าว ปริมาณของโปรตีนที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ขนาดตัว กิจกรรมทางกายภาพ การมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งผู้หญิงทั่วไปจะต้องการโปรตีนในปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ชาย และคนที่มีกิจกรรมกายภาพน้อยกว่า ตัวเล็กกว่า ย่อมต้องการโปรตีนน้อยกว่าคนที่ทำกิจกรรมเยอะ และตัวใหญ่กว่านั่นเอง

โปรตีนทำงานอย่างไร

การเสริมสร้างกล้ามเนื้อต้องการสมดุลไนโตรเจนที่เป็นบวกในร่างกาย และโปรตีนประกอบด้วยไนโตรเจน ที่จะปล่อยออกมาขณะสังเคราะห์โปรตีน และกระบวนการนี้จำเป็นต่อการสร้างและซ่อมแซมเซลล์และเนื้อเยื่อ

เพื่อคงสภาพมวลกล้ามเนื้อของร่างกาย คุณต้องสร้างสมดุลไนโตรเจนโดยการบริโภคโปรตีนอย่างเพียงพอ แต่ระวังไว้นะคะ การบริโภคโปรตีนมากเกินไปอาจส่งผลต่อปริมาณมวลกล้ามเนื้อและไขมันมากขึ้นตามมาด้วย

พนักงานออฟฟิศ,งานนั่งโต๊ะ

สำหรับผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะ(เสียส่วนใหญ่)

หากคุณไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ คุณอาจถูกจัดอยู่ในหมวดผู้ที่ทำงานโต๊ะหรือผู้ที่ไม่ค่อยมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย อ้างอิงจาก the University of California, Los Angeles ผู้คนในหมวดนี้ต้องการโปรตีนประมาณ 0.72 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ในหนึ่งวัน ยกตัวอย่างเช่น คนน้ำหนัก 65 กิโลกรัม จะต้องการโปรตีนประมาณ 47 กรัมต่อวัน ซึ่งอาจมีแตกต่างไปบ้างขึ้นอยู่กับเพศ วัย และคำแนะนำของแพทย์เป็นรายบุคคล

สำหรับนักกีฬา หรือผู้เล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ

นักกีฬาและผู้ที่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวแนวแอโรบิคเป็นประจำเช่น วิ่งจ็อกกิ้ง ปั่นจักรยาน จะต้องการโปรตีนมากกว่าผู้ที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย อ้างอิงจาก  the University of California, Los Angeles ปริมาณโปรตีนสำหรับคนกลุ่มนี้อยู่ที่ 1.10 – 1.28 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ในหนึ่งวัน เช่น ในผู้ที่มีน้ำหนัก 65 กิโลกรัม จะต้องกินโปรตีนประมาณ 72 กรัมต่อวัน

เวทเทรนนิ่ง

สำหรับผู้เล่นเวทเทรนนิ่งและนักกีฬายกน้ำหนัก

คนที่ต้องเล่นเวทเทรนนิ่ง นักกล้าม หรือนักกีฬายกน้ำหนัก จะเป็นกลุ่มที่ต้องการโปรตีนมากที่สุดเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อ โดยคนกลุ่มนี้จะต้องการโปรตีน 1.46-1.64 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ในหนึ่งวันเลยทีเดียว เช่น ในผู้ที่มีน้ำหนัก 65 กิโลกรัม จะต้องกินโปรตีนประมาณ 95 กรัมต่อวัน

รู้อย่างนี้แล้วจัดหมวดหมู่ในตัวเองแล้วบริโภคโปรตีนให้เพียงพอนะคะ

บทความอ้างอิง : livestrong.com


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

วิธีฟื้นฟูร่างกาย เตรียมความพร้อมก่อนออกกำลังกาย

เครื่องดื่ม เพื่อคนรักการออกกำลังกาย

วิธีออกกำลังกายสำหรับผู้หญิง ฉบับทำตามได้ง่ายๆ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.