ผักผลไม้ช่วยลดน้ำตาลในเลือด

นอกจากกินยารักษาควบคู่แล้ว กินผักผลไม้ ใบไม้ หรือทางแผนไทยเรียกน้ำกระสายยา ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับ ดังนี้

1) ดอกกระเจี้ยบต้มน้ำดื่มหรือเป็นชาชง

2) ยอดข้าวโพดกินเป็นเครื่องเคียงหรือผักเหนาะ

3) ผักกาดน้ำลวกจิ้มน้ำพริก

4) ผักเชียงดากินสด จิ้มน้ำพริก

5) ใบฟักข้าวลวกจิ้มน้ำริกหรือมาผัด

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.