วิธีเลือกอาหาร อาหารสุขภาพ อาหารชีวจิต

วิธีเลือกอาหาร เพื่อสุขภาพ By กูรูต้นตำรับชีวจิต

วิธีเลือกอาหาร เพื่อสุขภาพ

วิธีเลือกอาหาร ต้องทำอย่างไร อาจารย์สาทิส อินทรกำแหง กูรูต้นตำรับชีวจิต จะบอกเคล็ดลับการกินอาหารเพื่อว่าจะได้เลือกอาหารที่ดีหรือละเว้นไม่ไปแตะต้องอาหารที่ไม่ดีได้

ทำไมถึงเรียกว่า “เคล็ดลับ” ขออนุญาตเปรียบเทียบเรื่องอาหารว่าเหมือนกับน้ำมันรถยนต์ น้ำมันหรืออาหารของรถยนต์ คือ น้ำมันเบนซิน มาสมัยนี้ประหยัดน้ำมันเราคิดค้นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ขึ้นมาได้ แก๊สโซฮอล์ก็มีหลายเกรด ดีพอใช้ได้คือแก๊สโซฮอล์ 91 อยากให้เกรดดีขึ้นมาอีกก็เป็นแก๊สโซฮอล์ 95 ดีกว่าแรงกว่าแก๊สโซฮอล์ 91 หลายเท่า อาหารของรถคือแก๊สโซฮอล์ก็ยังมีหลายเกรด อาหารของคนก็มีหลายเกรดแม้จะเป็นอาหารอย่างเดียวกัน

คราวนี้มาถึงคำอีกคำหนึ่ง ซึ่งต้องขออภัยล่วงหน้า เพราะเป็นภาษาวิชาการและเป็นภาษาต่างประเทศเสียด้วย คำคำนั้นคือ METABOLISM (อ่านว่าเมแทบอลิซึม) หมายถึง การกินอาหาร เมื่อเรากินอาหารเข้าไปแล้ว มันจะต้องย่อย ย่อยแล้วจึงมาแปลงตัวเป็นส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีใครลองคำนวณดูบ้างว่า ในแต่ละวันที่เราบริโภคอาหารเข้าไปนั้น มีสัดส่วนอาหารที่ดี กินแล้วเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอาหารที่มีประโยชน์และมีโทษในคราวเดียวกัน ไม่ต้องชั่งตวงวัดกันอย่างจริงจัง แต่เป็นการประเมินคร่าวๆ เพื่อเราจะได้ทำนายอนาคตสุขภาพได้แม่นยำ แปลงตัวเสร็จแล้ว เหลือเป็นกากอาหาร ก็ต้องขับถ่ายออกมา

“กรรมวิธีหรือวงจรรวม” คือ กิน - ย่อย - แปลงตัว -ขับถ่ายกาก เหล่านี้จะเขียนได้เป็นวงกลม และวงกลมนี้เรียกกันว่า METABOLISM ผมกำลังนึกถึงศัพท์ภาษาไทยที่เหมาะๆอยู่ ยังนึกไม่ออก ขอเรียกว่า “วงจรรวม” ไปพลางๆ

วงจรรวมนี้แหละครับคือเคล็ดลับ โดยเฉพาะตอนหรือภาคส่วนที่เรียกว่า “แปลงตัวเป็นส่วนต่างๆ ของร่างกาย” นั้นถ้าตอนกินเข้าไป อาหารของคุณเป็นอาหารเกรดดี ภาคส่วนต่างๆ ของร่างกายก็จะเป็นภาคส่วนเกรดดี วิเศษยิ่งขึ้น

 

วิธีเลือกอาหาร อาหารสุขภาพ อาหารชีวจิต

สำหรับอาหารชีวจิตหนึ่งมื้อแบ่งออกเป็นข้าว – ผัก – โปรตีนและเบ็ดเตล็ด ทั้งสี่กลุ่มนี้ถ้าเป็นอาหารเกรดธรรมดาๆ ภาคส่วนที่แปลงตัวมาเป็นร่างกายก็จะเป็นภาคส่วนธรรมดาๆ แต่ถ้าเรามีเคล็ดลับ เลือกเฟ้นอาหารแต่ละกลุ่มเอาเฉพาะเกรดดีๆ ส่วนต่างๆ ของร่างกายเราก็จะดี แข็งแรงสมบูรณ์ตามไปด้วย

ต่อไปขออนุญาตชักชวนลองมาทำอาหารกินกันเอง โดยมีหลักการง่ายๆ ว่า

1. สารอาหารของอาหารแต่ละกลุ่มต้องอยู่ในกลุ่มเกรดเอ

2. รสชาติต้องอร่อย ต่อไปนี้เป็นอาหารหนึ่งมื้อ

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.