โรคสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์)

CHECK NOW! สัญญาณเตือน โรคสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์) ที่ต้องระวัง

2. โรคสมองเสื่อมระดับปานกลาง (Instrumental Activities of Daily Living – IADL)

ให้วินิจฉัยเอาจากเกณฑ์ความสามารถในการทำกิจวัตรสำคัญประจำวัน 7 อย่าง หมายความว่ากิจกรรม 7 อย่างต่อไปนี้ หากท่านไม่สามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งแม้เพียงอย่างเดียว ท่านวินิจฉัยตัวเอง ได้เลยว่าเป็นสมองเสื่อมระดับปานกลางแล้ว กิจกรรม 7 อย่างนั้นคือ

 

2.1 อยู่คนเดียวได้ (Independence)

พูดง่ายๆ ว่าทนเหงาได้ อยู่คนเดียวแล้วมีความสุข มีทักษะที่จะสื่อสารกับคนอื่น (Communication Skill) ได้เอง เช่น พูดโทรศัพท์ ส่งอีเมล เล่นไลน์ เฟซ เป็นต้น

2.2 ขนส่งตัวเองได้ (Transportation)

ไปไหนมาไหนได้ในรูปแบบต่างๆ ด้วยตนเองตามความเหมาะสม เช่น ขับรถเอง ปั่นจักรยานเอง เดินไปตลาดเอง

2.3 เตรียมอาหารเองได้ (Preparing Meals)

เริ่มตั้งแต่การวางแผน จะกินอะไรบ้าง จะซื้ออะไร ขนของเข้าตู้เย็น หั่นหอม ซอยกระเทียม หุง ต้ม

 

โรคสมองเสื่อม สมองเสื่อม อัลไซเมอร์ โรคสมอง โรคขี้หลงขี้ลืม สมอง

2.4 ช็อปปิ้งเองได้ (Shopping)

จะซื้อของกินของใช้อะไรเข้าบ้านบ้าง ตัดสินใจเองได้

2.5 จัดการที่อยู่ของตัวเองได้ (Housework)

ซักผ้า กวาดพื้น ถูพื้น ดูดฝุ่น เอาขยะไปเท เอาสัมภารกไปทิ้ง

2.6 บริหารยาตัวเองได้ (Managing Medications)

ตัวเองกินยาอะไร อยู่บ้าง แต่ละตัวกินเพื่ออะไร ขนาดที่ต้องกินเท่าไร กินวันละกี่ครั้ง กินเมื่อใด มันมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง เมื่อไรควรจะลดหรือหยุดยา

2.7 บริหารเงินของตัวเองได้ (Managing Personal Finances)

ใช้จ่ายไม่เกินเงินที่ตัวเองมี จ่ายบิลต่างๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต รับเงิน (ถ้ายังมีรายรับ) โอนเงิน ฝากเงิน ทำเองได้หมด

ทั้ง 7 อย่างนี้หากเสียไปอย่างใดอย่างหนึ่งแม้เพียงอย่างเดียว ท่านเป็นสมองเสื่อมระดับปานกลางแล้ว

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 3 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.