โรคสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์)

CHECK NOW! สัญญาณเตือน โรคสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์) ที่ต้องระวัง

สัญญาณเตือน โรคสมองเสื่อม ที่ต้องระวัง

ฉันเป็น โรคสมองเสื่อม แล้วหรือยัง คำถามนี้มีคำตอบ วงการแพทย์วินิจฉัยและจัดชั้นโรค สมองเสื่อม เป็น 3 ระดับ คือ เล็กน้อย ปานกลาง รุนแรง ด้วยการใช้คะแนนการทำงานของสมอง แต่คนทั่วไปมีโอกาสน้อยมากที่จะได้รับการวินิจฉัยดังกล่าว อย่างจบสิ้นกระบวนความ เพราะเป็นการวินิจฉัยที่สิ้นเปลืองเวลาพอสมควร ดังนั้นผม (นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์) แนะนำให้ทุกท่าน วินิจฉัยตัวเองด้วยเกณฑ์ง่ายๆ ที่เชื่อถือได้ดังนี้

 

1. โรคสมองเสื่อมระดับเล็กน้อย (Mild Cognitive Impairment : MCI)

วินิจฉัยเอาจาก การที่คนใกล้ ชิดทักว่าเราขี้ลืมซึ่งตัวหมอสันต์เองก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นสมองเสื่อมระดับนี้ไปแล้วเรียบร้อย

โรคสมองเสื่อม สมองเสื่อม อัลไซเมอร์ โรคสมอง โรคขี้หลงขี้ลืม สมอง

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.