กินเจ เทศกาลกินเจ

กินเจ ให้สุขภาพเลิศ by อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

กินเจ ให้สุขภาพเลิศ by อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ 

ความนิยม กินเจ นั้นไม่ได้มีเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเท่านั้น บางคนเลือกกินในวันพระ วันเกิด หรือบางคนกินตลอดชีวิตก็มี หรืออาศัยฤกษ์ปีใหม่เป็นวันเริ่มต้น

ผมเองในฐานะนักโภชนาการผู้ให้ความรู้เรื่องการ กินเจ ที่ถูกต้องแก่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆตลอดจนออกสำรวจตลาดอาหารเจและพูดคุยกับคนที่กินเจติดต่อกันมาหลายปี พบว่า คนส่วนใหญ่กินเจอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย กินตามกระแสหรือกินตามประเพณีโดยขาดความรู้ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้จึงไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร

แก่นแท้ของการ กินเจ ไม่ใช่แค่เรื่องกินผัก ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่ต้องเข้าถึงการปฏิบัติให้ครบ 3 ด้าน คือ กาย วาจา และใจ 

กินเจ

ส่วนมากเราจะปฏิบัติเคร่งครัดเฉพาะด้านกาย คือ กินพืชผักละเว้นเนื้อสัตว์ ส่วนเรื่องวาจาและใจมักจะละเลยกัน ด้านวาจานั้นต้องไม่มุสา ไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่น ไม่โกหกพูดจาภาษาดอกไม้ ด้านใจนั้นต้องทำจิตใจให้สะอาด ไม่ขุ่นมัว ไม่คิดชั่วร้าย ความคิดทั้งหลายต้องเป็นบวกการกินแต่ผักแล้วไม่ปฏิบัติด้านวาจาและใจก็จะได้บุญไม่สมบูรณ์

นอกจากนี้คนกินเจจำนวนมากจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุแถมสุขภาพก็ไม่ดีตามที่ต้องการ เพราะไม่เคยรู้เลยว่าอาหารเจบางเมนูกลับกลายเป็นโทษมาทำร้ายร่างกาย

ดังนั้นผมจึงอยากแนะนำ วิธีกินเจเพื่อสุขภาพแข็งแรง ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.