โรคสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์)

CHECK NOW! สัญญาณเตือน โรคสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์) ที่ต้องระวัง

3. โรคสมองเสื่อมระดับรุนแรง ให้วินิจฉัยเอาจากเกณฑ์ความสามารถในการทำกิจวัตรจำเป็นประจำวัน (Activities of Daily Living – ADL) 5 อย่าง

หมายความว่ากิจกรรม 5 อย่างต่อไปนี้ หากท่านไม่สามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งแม้เพียงอย่างเดียว ท่านวินิจฉัยตัวเองได้เลยว่าเป็นสมองเสื่อมระดับรุนแรงไปเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมทั้ง 5 อย่างนั้นคือ

 

3.1 ดูแลสุขศาสตร์ส่วนบุคคลได้ (Personal Hygiene) เช่น อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน ตัดเล็บ หวีผม

3.2 แต่งตัวได้ (Dressing) เลือกเสื้อผ้าเอง สวมเองได้อย่างเหมาะสม

 

โรคสมองเสื่อม สมองเสื่อม อัลไซเมอร์ โรคสมอง โรคขี้หลงขี้ลืม สมอง

 

3.3 กินอาหารได้เอง (Feeding) ไม่ต้องรอให้มีคนป้อนหรือใส่ท่อสายยางผ่านจมูก

3.4 การจัดการอึฉี่ตัวเองได้ (Continence Management) หมายถึงการอั้นเมื่อควรอั้น ปล่อยเมื่อควรปล่อย เมื่อไรควรไปห้องน้ำ และไปห้องน้ำเองได้

3.5 เคลื่อนไหวเดินเหินได้ (Ambulating) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยันกายจากท่านอนลุกขึ้นนั่ง จากนั่งลุกยืน จากยืนออกเดิน จากเดินกลับลงนั่งแล้วกลับลงนอน

ทั้ง 5 อย่างนี้ หากเสียไปอย่างใดอย่างหนึ่งแม้เพียงอย่างเดียว ท่านเป็นสมองเสื่อมระดับรุนแรงแล้ว มาถึงขั้นนี้ท่านไม่สามารถพึ่งตัวเองได้อีกต่อไปต้องตกเป็นภาระให้คนรอบข้างเข้ามาช่วยดูแล

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 4 >>

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.