สมุนไพรรักษามะเร็ง, มะเร็ง, สมุนไพร

เจาะงานวิจัย 4 ตำรับยาไทย สมุนไพรรักษามะเร็ง

4 สมุนไพรรักษามะเร็ง ที่จะช่วยรักษา มะเร็ง มีอะไรบ้างไปดูกันครับ

ปัจจุบันนี้ คนหันกลับมาใช้ยา สมุนไพรรักษามะเร็ง เป็นทางเลือกในการดูแลและรักษาสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้เกิดการวิจัยเกี่ยวกับตัวยาสมุนไพร ประสิทธิภาพ และผลข้างเคียงของยาสมุนไพรในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง
เป็นที่มาให้เรา เดินทางมาสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. แพทย์หญิงสมบูรณ์ เกียรตินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ผสมผสาน (Integrative Medicine ) วิทยาลัยแพทย์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เหตุผลที่คนหันมานิยมยาไทย

ในฐานะที่แพทย์หญิงสมบูรณ์คลุกคลีอยู่กับงานด้านการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ แผนไทยมายาวนานทั้งในฐานะนักวิจัยตำรับยารักษามะเร็ง เป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และเป็นผู้พิจารณางานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยในขั้นคลินิก ได้อธิบายสถานการณ์การวิจัยองค์ความรู้แพทย์แผนไทยว่า

“ในอดีตองค์ ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยนั้น ยังไม่ได้รับการยอมรับนัก เป็นเพราะยาสมุนไพรยังคงขาดมาตรฐาน การควบคุมและการวิจัยเพื่อยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัย แต่หลังจากองค์การอนามัยโลก แนะนำให้แต่ละประเทศนำการแพทย์พื้นบ้านเข้ามาใช้รักษาผสมผสานกับแพทย์แผน ปัจจุบัน การแพทย์พื้นบ้านหรือยาสมุนไพรจึงได้รับความสนใจอีกครั้ง”

แพทย์หญิงสมบูรณ์อธิบายสถานการณ์การใช้แพทย์แผนไทยในประเทศเราว่า

“ปัจจุบัน ถือเป็นโอกาสดี ที่ประเทศไทยมีนโยบายการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองshutterstock_243997594-1มากขึ้น ทำให้การแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพรได้รับการปัดฝุ่นอีกครั้งและมีคนนิยมใช้มาก ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการรักษาโรคมะเร็ง”

กว่าจะเป็นตำรับยาเยียวยามะเร็ง

ถึง แม้เราจะใช้ตำรับยารักษามะเร็งดูแลคนไข้มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ก็ไม่มีการบันทึกองค์ความรู้และประสิทธิภาพการรักษาไว้อย่างชัดเจน จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการวิจัยเพื่อทราบถึงข้อดีข้อสียของตำรับยา
แพทย์หญิงสมบูรณ์อธิบายกระบวนการวิจัยตำรับยาว่า

“การ วิจัยยารักษามะเร็งแต่ละสูตรนั้น เรามักจะเริ่มจากการนำองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านดั้งเดิม จากคัมภีร์ หรือศิลาจารึก ซึ่งระบุตัวยา จำพวก ธาตุวัตถุ พืชวัตถุ และสัตว์วัตถุ ที่เป็นตัวยาหลักหรือตัวยาสำคัญมาวิจัย โดยตำรับที่จะนำมาใช้หรือวิจัยนั้นต้องมีหลักฐานแสดงถึงประสิทธิภาพการรักษา ว่าได้ผลดี

“ส่วนตัวยาสมุนไพรนั้นต้องมีการตรวจสอบสายพันธุ์ที่ ถูกต้องให้ตรงตามคัมภีร์หรือการใช้แบบดั้งเดิม เพราะแหล่งเพาะปลูกที่ต่างกันย่อมมีสารสำคัญที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการเลือกส่วนที่ใช้ให้ถูกต้องด้วย”

แพทย์หญิงสมบูรณ์ อธิบายต่อว่า เมื่อผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบตำรับยาแล้ว ต้องทำการศึกษาต่อในขั้นพรีคลินิก(Pre –Clinical Testing) หรือการทดลอบก่อนการทดลองในคน โดยนำ สมุนไพรรักษามะเร็ง หรือตำรับมาตรวจหาประสิทธิผล ความปลอดภัย ทั้งในเซลล์ทดลองและในสัตว์ทดลอง

ติดตามต่อได้ใน หน้าถัดไป

เรื่องของมะเร็ง

มะเร็งจิสต์ บันทึกโรคร้ายของนายแบบ

มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งร้ายที่แฝงกายคนทำงาน

อ้วน ตัวการมะเร็งเต้านมที่ไม่ควรมองข้าม (พร้อมวิธีตรวจเต้านมง่ายๆ)

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.