5 Fears 5 Ways Out เมื่อชายเริ่มสูงวัย

5 Fears 5 Ways Out เมื่อชายเริ่มสูงวัย

5 Fears  5 Ways Out เมื่อชายเริ่มสูงวัย

ผู้ชายไทยอาจไม่ได้มีความกลัวเหมือนคนอเมริกันเป๊ะ แต่เชื่อว่ามีความใกล้เคียงกันเพราะรับวัฒนธรรมอเมริกันมาเป็นของเราไม่น้อย โดยเฉพาะวิถีการกินอาหารฟาสต์ฟู้ด ฉะนั้น ข้อมูลต่อไปนี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากพอสมควรการศึกษาสํารวจผู้ชายอเมริกันวัยกลางคนจากหลายสถาบันและองค์กรหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าพวกเขามีความกลัวอยู่ 5 อย่างดังนี้

Fear 1

เพราะคิดเรื่องพรรค์อย่างว่าวันละ 13 ครั้ง ขณะที่ผู้หญิงคิดน้อยกว่านั้นครึ่งหนึ่ง ฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนผู้ชายจึงกลัวภาวะนกเขาไม่ขันมากกว่าโรคมะเร็งโรคร้ายใดๆ หรือความตายเสียอีก

Way Out

การจะป้องกันภาวะนกเขาไม่ขันนั้นง่ายมากจอห์นมุ ลฮอลล์ ผู้อํานวยการการศึกษาวิจัยโปรแกรมการรักษาสมรรถภาพทางเพศแห่งวิทยาลัยแพทย์มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์  ในกรุงนิวยอร์ก กล่าวว่า แค่หมั่นเช็ กสุขภาพและดูแลตัวเองไม่ให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเบาหวาน เพราะหลังจากการเกิดภาวะนกเขาไม่ขันสามปีผู้ชายสองในสามจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ

Fear 2

เคน รอบบินส์ อาจารย์จิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน กล่าวว่า เมื่อเรี่ยวแรงหมดลงตามวัยผู้ชายเก้าในสิบคนจะรู้สึกเหมือนสูญเสียทุกอย่างในชีวิต

Way Out

กินอาหารสุขภาพและหมั่นออกกําลังกาย มูลนิธิ American Geriatrics Society Foundation ยืนยัน

Fear 3

ลอรี เจคอบส์ ผู้อํานวยการศูนย์ Jack and Pearl Resnick Gerontology Center  แห่งวิทยาลัยแพทย์อัลเบิร์ต ไอน์ สไตน์ในกรุงนิวยอร์ก ศึกษาพบว่า ผู้ชายจะกลัวชีวิตหลังเกษียณเพราะไม่รู้จะบริหารจัดการเวลาอย่างไรขณะที่ผู้หญิงจะไม่ค่อยกลัวภาวะนี้เนื่องจากพวกเธอใช้เวลาไปกับลูกหลาน

Way Out 

อย่าปฏิเสธสังคมแต่ควรมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ใช้เวลากับเทคโนโลยีใหม่ๆ สนใจวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่อย่าหยุดทํางานและพยายามสร้างเครือข่ายระหว่างเพื่อนพ้องให้เข้มแข็ง

Fear 4

เคน รอบบินส์ พบว่าเมื่อผู้ชายเห็นพ่อหรือปู่ของตนเองสตาร์ตรถยนต์ด้วยมือสั่นเทา จะกระทบความรู้สึกของพวกเขามากเป็นพิเศษ เพราะสําหรับผู้ชายอเมริกันการขับรถได้คือความอิสระความเป็นเอกเทศและชีวิตที่ปราศจากข้อจํากัด

Way Out

ฝึกขับรถให้ช้าลงและใจเย็นเมื่ออยู่บนท้องถนน เพราะเมื่อความเสื่อมของร่างกายมาเยือนผู้ชายที่ใจเย็นจะเรียนรู้วิธีการปรับสปีดและเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยต่อการขับรถได้ดีกว่าและยังจะสามารถขับรถได้จนกระทั่งอายุ 70-  80 ปี

Fear 5

จากการศึกษาด้านสมองของคลินิกมาโยพบว่า ผู้ชายมีแนวโน้มจะกลัวการสูญเสียมากกว่าผู้หญิงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพวกเขากลัวโรคอัลไซเมอร์และความจําเสื่อมมากกว่าด้วยโดยเฉพาะหลังจากที่เริ่มเข้าสู่ภาวะการหลงลืม

Way Out

อาจยังไม่พบวิธีแน่ชัดในการป้องกันหรือแก้ไขโรคอัลไซเมอร์และความจําเสื่อม แต่พบว่าผู้ที่สามารถลดความเสี่ยงโรคหัวใจก็สามารถลดความเสี่ยงในการ เป็นสองโรคดังกล่าวได้ด้วย และการห่วงใยกันระหว่างสามีภรรยาก็ช่วยลดความกลัวนี้ได้

ทราบแล้วถ้ากลัวเหมือนเขาก็รีบปรับวิถีชีวิตให้เรียบง่ายและพอเพียงในแบบของเราด่วน

ที่มา: นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 356

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.