ทำความรู้จักกับ อนุมูลอิสระ ให้มากขึ้น

สารต้าน อนุมูลอิสระ (Antioxidant) คือ สารที่ช่วยชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิด อนุมูลอิสระ (Free Radical) 

โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ชนิดคือ

  1. Preventive antioxidant ป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระ
  2. Scavenging antioxidant ทำลายหรือยับยั้งอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น
  3. Chain breaking antioxidant ช่วยชะลอการเกิดออกซิเดชั่นซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระนั่นเอง

แล้วสารอนุมูลอิสระมาจากไหน ? 

มันคือสารที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย รวมถึงจากมลพิษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เช่น ฝุ่น ควันบุหรี่ ควันรถยนต์ โอโซน โลหะหนัก

อนุมูลอิสระ ส่งผลเสียกับเราอย่างไร ?

สำหรับตัวอนุมูลอิสระ จะเข้ามาทำลายโครงสร้าง และหน้าที่ของผนังเซลล์ ก่อเกิดความผิดปกติของเซลล์ ร่วมไปถึงเซลล์ต่างๆ ถูกทำลายจนเสื่อมสภาพ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น อย่างเห็นได้ชัดคือ ริ้วรอยที่มาก่อนวัย แก่ก่อนวัย ไปจนถึง เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือด และหัวใจขาดเลือด นอกจากนี้ยังส่งผมร้ายอื่นๆ ตามมาจากความเสื่อมของระบบเซลล์ ระบบต่างๆ ในร่างกาย ทำให้พัฒนาล่ามไปจนถึงขั้น เกิดเป็นมะเร็งได้

และนอกปัจจัยภายนอกอย่างสิ่งแวดล้อมที่เราต้องเผชิญแล้ว ร่างกายของเรายังมีความสามารถผลิตอนุมูลอิสระขึ้นมาเองได้ ส่งผลให้เซลล์ต่างๆ มีความเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้สัมผัสกับความเสี่ยงภายนอก 

นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงแก่ลงทุกวัน และทำไมร่างกายถึงเสื่อมถอยลงตามกาลเวลา ดังนั้นสารต้านอนุมูลอิสระ จึงมีความจำเป็นที่จะมาชะลอให้ร่างกายของเรา เสื่อมสภาพช้าลงนั่นเอง

ที่มา : paolohospital

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.