ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Health Review : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก อีกหนึ่งโรงเรียนแพทย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ย่านศาลายา-พุทธมณฑล เป็นโรงพยาบาลเพื่อผู้สุงอายุที่มุ่งเน้นการให้บริการป่วยนอก ทางด้านทันตกรรม การป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู และการแพทย์แผนเอเชีย

“กาญจนาภิเษก” เป็นชื่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลกราบบังคลทูลของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาตั้งเป็นชื่ออาคาร และได้รับพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า “ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก” เพื่อเป็นโรงพยาบาลรองรับการขยายตัวด้านการให้บริการประชาชน และการเรียนการสอนครบวงจรด้านสาธารณสุข และเพื่อความเป็นเลิศในด้านต่างๆ123

สำหรับโรงพยาบาลแห่งนี้เน้นการให้บริการผู้ป่วยนอกเป็นหลัก โดยเฉพาะการบูรณาการรักษาโรคในผู้สุงอายุ  ทันตกรรม และที่สำคัญคือเป็นศูนย์รวมการให้บริการการแพทย์เอเชียแขนงต่างๆ เช่น การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน แมคโครไบโอติกส์ และคลินิกพื้นบ้านอื่นๆ  เนื่องจากเป็นโรงเรียนแพทย์ สิทธิ์การรักษาจะเน้นการให้บริการนักศึกษาและบุคลากรเป็นหลัก แต่สิทธิราชการสามารถเบิกจ่ายตรงได้เหมือนกัน

 

LOCATION

999 หมู่ 5 ถนนบรมราชชนนี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เว็ปไซต์ www.gj.mahidol.ac.th

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

CHEEWAJIT RECOMMEND

ร้านอาหาร/ศูนย์อาหาร   ****

การเดินทาง                   ***

สถานที่จอดรถ               ****

 

 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.