ตรวจภายใน, สาวโสด, ผู้หญิง, อวัยวะสืบพันธุ์, ประโยชน์ของการตรวจภายใน, วิธีการตรวจภายใน

เทคนิค ตรวจภายใน สำหรับสาวโสด

ตรวจภายใน สำหรับสาวโสด

ตรวจภายใน สำหรับสาวโสดนั้น มีข้อแตกต่างกับสาวมีครอบครัวอยู่บ้าง

หากมีคำถามว่า สาวโสดนั้นดีอย่างไร ขอตอบว่า นอกจากไม่ต้องมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจแล้ว ในเรื่องสุขภาพ สาวโสดมีข้อดี คือ โอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกมีน้อยมากๆ เพราะมะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุมาจากการติดไวรัสเอชพีวี ซึ่งร้อยละ 99.7ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แต่อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 0.3 ก็ยังมีโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นการติดไวรัสเอชพีวีมาจากทางอื่น เช่น การสัมผัส การเข้าห้องน้ำ เป็นต้น

มะเร็งปากมดลูก เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของหญิงไทย ดังนั้นสาวโสดฟังข้อมูลแล้วน่าจะสบายใจที่โอกาสเป็นโรคมะเร็งฮิตอันดับหนึ่งมีน้อยมากๆ จุ๊ๆ ไม่เป็นมะเร็งปากมดลูก แต่สาวโสดมีโอกาสเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ โรคเนื้องอกมดลูก โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ และมะเร็งเยื่อบุโพรง-มดลูก สูงกว่าคนที่แต่งงานและมีลูก (โฮ)

ต่อคำถามว่า สาวโสดควรตรวจภายในหรือไม่ ต้องมาทำความรู้จักก่อนค่ะว่า การตรวจภายในคืออะไร

การตรวจภายในคือการตรวจโดยสูติแพทย์ โดยใช้หลักการคือ ดู คลำ รีด ใส่เครื่องมือ กด

ดู สูติแพทย์จะตรวจโดยพิจารณาดูอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก

คลำ สูติแพทย์จะคลำดูอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ได้แก่แคมใหญ่ แคมเล็กสองข้าง ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม

รีด สูติแพทย์จะรีดดูรูปัสสาวะว่ามีหนองอยู่ภายในรูปัสสาวะไหม

ใส่เครื่องมือ สูติแพทย์จะใส่เครื่องมือที่คล้ายปากเป็ดในขนาดที่พอเหมาะตรวจดูช่องคลอดและปากมดลู

กด สูติแพทย์ใช้นิ้วมือสองนิ้วคือนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือที่ถนัดสอดใส่เข้าไปในช่องคลอด อีกมือหนึ่งกดที่หน้าท้องเพื่อตรวจดูอวัยวะสืบพันธุ์ภายใน ได้แก่ มดลูก ปีกมดลูก รังไข่และอุ้งเชิงกราน ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่

ตรวจภายใน, สาวโสด, ผู้หญิง, อวัยวะสืบพันธุ์, ประโยชน์ของการตรวจภายใน, วิธีการตรวจภายใน

ฟังดูเหมือนมีหลายขั้นตอน แต่การตรวจภายในรวมขั้นตอนทั้งหมดนั้นไม่เกิน 3 - 5 นาที และขอย้ำ ไม่เจ็บเลยค่ะ เพราะสูติแพทย์มักจะทำอย่างนุ่มนวลและสุภาพ

การตรวจภายในมีประโยชน์ดังนี้ ตรวจเช็กความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและภายใน ได้แก่ แคมใหญ่ แคมเล็กต่อมน้ำหล่อลื่นบาร์โทลิน ช่องคลอด ปากมดลูก มดลูก ปีกมดลูก รังไข่ อุ้งเชิงกราน

ตรวจหาการอักเสบติดเชื้อของอวัยวะสืบพันธ์ุภายนอกและภายใน ได้แก่ แคมใหญ่ แคมเล็ก ต่อมน้ำหล่อลื่นบาร์โทลินช่องคลอด ปากมดลูก มดลูก ปีกมดลูก รังไข่ อุ้งเชิงกราน

ตรวจหาเนื้องอกของแคมใหญ่ แคมเล็ก ต่อมบาร์โธลินช่องคลอด ปากมดลูก มดลูก ปีกมดลูก รังไข่ อุ้งเชิงกราน อาจจะคลำพบเนื้องอกบางส่วนของลำไส้ใหญ่ (หากมี) ได้ด้วย

สามารถขริบเนื้อปากมดลูกไปตรวจ หากสงสัยว่า เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามในขั้นตอนเดียวกับการตรวจภายใน สามารถตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูก

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>