ยุง, ยุงลาย, ยุงรำคาญนาข้าว, ยุงดำ, โรคไข้เลือดออก, โรคไข้สมองอักเสบ, โรคเท้าช้าง

3 โรคร้าย อันตรายที่มาจาก ยุง

ไข้สมองอักเสบจากยุงนาข้าว โรคต้องเฝ้าระวัง

แม้โรคไข้สมองอักเสบจะไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในวงกว้าง แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกโรคหนึ่งที่ไม่ควรประมาท เนื่องจากมีความรุนแรงของโรคไม่น้อย ดังที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ อภิวัฒนศรอาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้ว่า

ยุงรำคาญนาข้าว, ยุง, ไข้สมองอักเสบ, โรคไข้สมองอักเสบ, ป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ
ยุงรำคาญนาข้าว ก่อให้เกิดโรคโรคไข้สมองอักเสบ

“โรคไข้สมองอักเสบ ซึ่งแพร่ระบาดอยู่ทางภาคเหนือของประเทศนำโดยยุงกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่ยุงลาย แต่เป็นยุงที่อาศัยอยู่นอกบ้าน เรียกว่า ยุงรำคาญนาข้าว เนื่องจากยุงจำพวกนี้มักเพาะพันธุ์ในนาข้าวปัจจุบันพบว่า แม้ในเขตเมืองอย่างกรุงเทพฯ และปริมณฑลยังมีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้สมองอักเสบ ทั้งที่โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

“ความน่าวิตกของโรคนี้ไม่ใช่การแพร่ระบาดที่รุนแรง แต่เป็นความอันตรายร้ายแรงของโรค เพราะผู้ป่วยมีเพียง 2 ทางเลือกเท่านั้นคือ สมองพิการกับเสียชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที”

และจากข้อมูลของ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า

ผู้ที่ได้รับเชื้อไข้สมองอักเสบอาจมีหรือไม่มีอาการป่วยก็ได้ โดยผู้ติดเชื้อ 300 คน อาจป่วยเป็นโรคนี้ได้ 1 คน และผู้ป่วยมักแสดงอาการหลังได้รับเชื้อ 5 – 15 วัน ในระยะแรกจะมีไข้สูง อาเจียนปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ซึ่งจะกินเวลา 1 – 7 วันหลังจากนั้นจะมีอาการทางสมอง เช่น คอแข็งสติสัมปชัญญะเลวลง ซึม เพ้อคลั่ง ชัก หมดสติหรือมือสั่น อัมพาต ระยะนี้กินเวลา 3 – 6 วัน ซึ่งผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจถึงตายได้

หลังจากนั้นไข้จะค่อย ๆ ลดลงสู่ปกติ และอาการทางสมองจะค่อย ๆ ดีขึ้น แต่ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่รอดชีวิตจะยังมีความผิดปกติทางสมองเหลืออยู่เช่น เกร็ง อัมพาต ชัก ปัญญาอ่อน หงุดหงิดง่ายพูดไม่ชัด เป็นต้น

 

 

<<โรคเท้าช้างจากยุงดำ อ่านต่อหน้าที่ 3>>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.