ยุง, ยุงลาย, ยุงรำคาญนาข้าว, ยุงดำ, โรคไข้เลือดออก, โรคไข้สมองอักเสบ, โรคเท้าช้าง

3 โรคร้าย อันตรายที่มาจาก ยุง

3 โรคร้าย อันตรายที่มาจาก ยุง

โรคระบาดร้ายแรง เห็นจะหนีไม่พ้นโรคที่มากับ ยุง ยิ่งอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝนตก ชีวจิต จึงเอาข้อมูลมาให้รู้จักกับโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะเพื่อจะได้ป้องกันและดูแลสุขภาพทั้งตัวเรา และคนในครอบครัว

 

ไข้เลือดออกจากยุงลาย ครองแชมป์อันดับ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคติดเชื้ออายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ความรู้ว่า

โรคไข้เลือดออก เกิดจากไวรัสเดงกี โดยมียุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ โดยยุงตัวเมียซึ่งกัดเวลากลางวันจะดูดเลือดผู้ป่วย จากนั้นเชื้อไวรัสจะเข้าไปอยู่ในเซลล์ที่ผนังกระเพาะยุง และเพิ่มจำนวนขึ้นก่อนที่จะออกเดินทางเข้าสู่ต่อมน้ำลาย พร้อมที่จะเข้าสู่คนที่ถูกกัดในครั้งต่อไป

เมื่อเชื้อดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายคนและผ่านระยะฟักตัวนานประมาณ 5 – 8 วัน (สั้นที่สุด 3 วัน – นานที่สุด 15 วัน) ก็จะทำให้เกิดอาการของโรคได้

โดยคุณหมอณสิกาญจน์แนะ วิธีสังเกตอาการเบื้องต้น ไว้ดังนี้ค่ะ

“ลักษณะอาการของโรคไข้เลือดออกที่เห็นได้ชัดคือปวดเมื่อยทั่วตัวไข้ขึ้นสูง และมีจุดเลือดเป็นจ้ำๆ แต่คนไข้บางคนอาจไม่มีอาการเลือดออกซึ่งการที่เลือดออกนั้นเกิดจากเกล็ดเลือดมีความผิดปกติ บางคนเลือดออกตามไรฟัน ถ้าเป็นผู้หญิงอาจมีอาการไข้เลือดออกพร้อมกับช่วงที่มีประจำเดือนถ้ามีเลือดออกมากเกินปกติและมีอาการไข้ ปวดเมื่อยตัวร่วมด้วยให้สันนิษฐานว่าเป็นไข้เลือดออกไว้ก่อน ส่วนในรายที่รุนแรงจะมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารและเกิดอาการช็อกในที่สุด”

 

ยุงลาย, ยุง, ไข้เลือดออก, โรคไข้เลือดออก, ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ยุงลาย เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ชอบกัดคนตอนกลางวัน

5 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับยุงลาย

  1. ตัวเมียวางไข่ได้ 4-5 ครั้ง ครั้งละ 50-150 ฟอง
  2. บินไกล 40-50 เมตร และหากินบริเวณบ้าน
  3. ชอบกัดคนตอนกลางวัน ช่วงสาย และบ่าย
  4. ทั้งยุงลายบ้านและยุงลายสวนเป็นพาหะ นำโรคได้
  5. เพาะพันธุ์ในน้ำใสนิ่ง ไม่ชอบน้ำเน่า

** ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข

 

<<ไข้สมองอักเสบ อ่านต่อหน้าที่ 2>>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.