โรคหัวใจ, ป้องกันโรคหัวใจ, หัวใจ, ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน, โรคหัวใจขาดเลือด

กฎเหล็ก ป้องกันโรคหัวใจ

กฎเหล็ก ป้องกันโรคหัวใจ

ป้องกันโรคหัวใจ เมื่อไม่นานมานี้มีหมอรุ่นหนุ่มที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี มีคนไข้ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเข้ามารักษาทุกวัน

ต่างจากเมื่อสิบปีก่อนที่นานน้านกว่าจะมีคนไข้เข้ามาสักเคสหนึ่ง ความชุกของโรคหัวใจขาดเลือดในคนไทยสมัยนี้ มากพอๆ กับฝรั่ง ทั้งคนยากดีมีจน ทั้งคนต่างจังหวัดและคนในเมืองกรุง

หากพูดถึงความพยายามที่จะลดการเกิดโรคหัวใจของฝรั่งสมาคมหัวใจอเมริกัน (AHA-American Association) ได้สรุปงานวิจัยหลายๆ เรื่องออกมาเป็นตัวเลขกลมๆ ว่า การไปโรงพยาบาล หาหมอ กินยา ผ่าตัด หรือทำบอลลูน จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้ลงได้ร้อยละ 30 แต่การดูแลตัวเองโดยปฏิบัติตามดัชนีง่ายๆ 7 ตัวสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้ได้ถึงร้อยละ 91

โรคหัวใจ, ป้องกันโรคหัวใจ, หัวใจ, ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน, โรคหัวใจขาดเลือด

สมาคมหัวใจอเมริกันจึงได้ออกสโลแกน “ง่ายๆ เจ็ดตัว” หรือ “Simple 7” ได้แก่

1. ดัชนีมวลกายหรือน้ำหนัก

2. ความดันโลหิต

3. ไขมันในเลือด หมายถึงไขมันเลวแอลดีแอล (LDL) หรือคอเลสเตอรอลรวมก็ได้

4. น้ำตาลในเลือด ซึ่งจะใช้น้ำตาลหลังอดอาหาร (FBS) หรือน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด (A1C) ก็ได้

5. ดัชนีการออกกำลังกาย

6. ดัชนีการกินพืชผักผลไม้

7. การสูบบุหรี่

 

โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>