ตรวจมะเร็งเต้านม เต้านม มะเร็ง มะเร็งเต้านม มะเร็งในผู้หญิง ป้องกันมะเร็งเต้านม

สูตร ป้องกันมะเร็งเต้านม ฉบับใช้ได้ตลอดชีวิต

สูตร ป้องกันมะเร็งเต้านม เราทำได้

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทั้งยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของสตรีไทยอีกด้วย แล้วเราจะทำอย่างไร จึงจะ ป้องกันมะเร็งเต้านม ได้

ความอ้วนกับมะเร็งเต้านม

ระดับไขมันในร่างกายมีผลต่อระดับฮอร์โมนเพศ ยกตัวอย่างหญิงในวัยหมดประจำเดือนอาจมีปริมาณฮอร์โมนเอสโทรเจนสูงเกินสมดุลของร่างกาย ก่อให้เกิดความผิดปกติต่างๆที่มาจากความไม่สมดุลนี้ โดยข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า

“ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีค่าดัชนีมวลกายสูงกว่าเกณฑ์มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากขึ้น และมีโอกาส 20 – 40 เปอร์เซ็นต์ที่โรคมะเร็งเต้านมจะลุกลามเมื่อเทียบกับผู้หญิงในวัยเดียวกันแต่มีน้ำหนักตัวปกติ”

ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างไขมันกับฮอร์โมนเพศ อาจารย์แพทย์หญิงอรวิน วัลลิภากร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ข้อมูลเอาไว้ดังนี้

“เนื่องจากคอเลสเตอรอลนั้นเป็นสารตั้งต้นของการเกิดฮอร์โมน เมื่อทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ต่างๆ ก็จะกลายเป็นฮอร์โมนเอสโทรเจน หลังหมดประจำเดือน รังไข่ที่ทำหน้าที่หลักในการผลิตฮอร์โมนเพศทั้งเอสโทรเจนและโพรเจสเทอโรน (จากการตกไข่) จะหยุดทำงาน

“เหลือเพียงต่อมหมวกไตและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไขมันที่ผลิตได้ในสัดส่วนที่น้อยกว่า โดยปกติจะไม่ส่งผลต่อร่างกาย แต่ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่อ้วนและมีระดับไขมันสูงจะทำให้ระดับฮอร์โมนเอสโทรเจนสูงขึ้นอย่างเดียว
โอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็งผู้หญิงจึงมากขึ้นไปด้วย”

ดังนั้นการควบคุมน้ำหนักในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน จึงถือเป็นวิธีการป้องกันสารพัดโรคอันดับต้นๆที่ควรทำค่ะ แม้โรคมะเร็งเต้านมจะดูน่ากลัว แต่หากเรารู้วิธีการตรวจเช็กร่างกายและรู้ว่าเจ้ามะเร็งเต้านมนี้ไม่ชอบอะไร เราก็จะป้องกันได้โดยง่าย

 

ตรวจมะเร็งเต้านม เต้านม มะเร็ง มะเร็งเต้านม มะเร็งในผู้หญิง ป้องกันมะเร็งเต้านม ลดน้ำหนัก
ตรวจมะเร็งเต้านม เต้านม มะเร็ง มะเร็งเต้านม มะเร็งในผู้หญิง ป้องกันมะเร็งเต้านม ลดน้ำหนัก

เริ่มตรวจเต้านมเมื่ออายุ20 ปี

มะเร็งเต้านมนั้นเป็นโรคที่หากตรวจพบได้เร็ว จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายเป็นปกติได้มากขึ้น การตรวจเต้านมด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งที่ควรทำทุกๆเดือนตั้งแต่อายุ 20 ปีเป็นต้นไป โดยตรวจในช่วงที่ประจำเดือนหมดไปแล้วประมาณ 3 – 5 วัน ตามขั้นตอนที่ระบุในหนังสือ 100 เรื่องน่ารู้ มะเร็งในผู้หญิง โดย คุณหมอชัญวลี ศรีสุโข สำนักพิมพ์ อมรินทร์สุขภาพ ดังต่อไปนี้

ดู เป็นการสังเกตว่า เต้านมมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ เช่น บิดเบี้ยว เป็นก้อนนูน ถือว่าผิดปกติ ทำโดย หนึ่ง ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ สอง ใช้มือเท้าสะเอว เกร็งหน้าอก สาม โน้มตัวไปด้านหน้า ประสานมือที่ท้ายทอย เกร็งกล้ามเนื้อหน้าอก ทั้งสามท่านี้จะช่วยให้เราสังเกตความผิดปกติได้ง่ายขึ้น

บีบ บีบดูว่ามีน้ำออกจากหัวนมหรือไม่

คลำ ทำโดยยกแขนขวาขึ้น วางมือไว้ที่ท้ายทอย ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง กดคลึงเต้านมขวา วนไปเรื่อยๆ แล้วสลับข้าง

นอกจากนั้นยังสามารถกดดูบริเวณรักแร้ว่าพบก้อนผิดปกติด้วยหรือไม่

ลักษณะก้อนมะเร็ง : อาจเป็นก้อนหนา ๆ ไม่มีขอบชัดเจน ไม่ค่อยเคลื่อนที่ หากคลำดูแล้วไม่มั่นใจควรไปพบแพทย์

<< สูตรป้องกันมะเร็งเต้านม ฉบับใช้ได้ตลอดชีวิต อ่านหน้าต่อไป >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.