ผัด ใบเหลียง ไม่เหนียว

เคล็ดลับอยู่ที่ผัดไข่ปรุงรสให้เสร็จก่อนจึงใส่ใบเหมียงลงไปเป็นอย่างสุดท้าย ผัดพอสุกแล้วจึงตักขึ้น หากปรุงใบเหมียงผ่านความร้อนนาน ๆ จะเหนียวและมีรสขม รับประทานไม่อร่อย

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.