รากผักชีไม่มีรสขม

บุบรากผักชีเบา ๆ จะเห็นแกนกลางสีขาวยาวตั้งแต่โคนจนถงึรากอยู่ตรงกลาง ให้ดึงส่วนนี้ออกก่อนนำไปประกอบอาหารช่วยลดความเฝื่อนและขมลงได้

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.