วิธีห่อข้าวเหนียว

วิธีห่อข้าวเหนียว หน้าสังขยา 3 แบบ

 “3 วิธีห่อข้าวเหนียวหน้าสังขยาอวดสามี”

วิธีที่1 : แบบกระทงหลงรัก

แบบกระทงหลงรัก

ทำโดยตัดใบตองเป็นวงกลมซ้อนกัน 2 แผ่น โดยคว่ำด้านนวลเข้าหากัน (สลับทางใบตองคนละทางเพื่อไม่ให้กระทงฉีกในระหว่างพับ) จากนั้นพับใบตองด้านใดด้านให้โดยให้ใบตองซ้อนเข้าหากันเป็นมุม กลัดด้วยไม่กลัด แล้วพับแบบเดิมจนครบสี่มุม จึงตักข้าวเหนียวใส่แล้วตัดสังขยาวางทับลงไปพร้อมเสิร์ฟ

วิธีที่2 : แบบห่อรักห่อความห่วงใย

แบบห่อรักห่อความห่วงใย

ทำโดยตัดใบตองกว้าง 4 นิ้ว เจียรหัวแหลมท้ายแหลม ซ้อนกันสองชั้น โดยคว่ำด้านนวลเข้าหากัน ตักข้าวเหนียวใส่ แล้วตักสังขยาทับลงไป พับใบตองหัวท้ายเข้าหาข้าวเหนียวทีละข้าง โดยให้ปลายใบตองด้านแหลมทั้งสองข้างประกบซ้อนกัน แล้วกลัดด้วยไม้กลัด พร้อมเสิร์ฟ

วิธีที่3 : แบบโชว์หน้าโชว์ใจ

แบบโชว์หน้าโชว์ใจ

ทำโดยตัดใบตองกว้าง 4 นิ้ว เจียรหัวแหลมท้ายแหลม ซ้อนกันสองชั้น โดยคว่ำด้านนวลเข้าหากัน ตักข้าวเหนียวใส่ แล้วตักสังขยาทับลงไป พับใบตองด้านข้างข้าวเหนียวให้ซ้อนเข้าหากันทั้งสองด้าน เปิดหน้าให้เห็นสังขยาเล็กน้อย พับปลายใบตองกลับไปด้านล่างให้ซอ้นกัน พร้อมเสิร์ฟ

โดย :Health&Cuisine

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.