วัดป่าบ้านวไลย

วัดป่าบ้านวไลย วิทยาลัยแห่งกองทุกข์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัดป่าบ้านวไลย วิทยาลัยแห่งกองทุกข์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัดป่าบ้านวไลย ตั้งอยู่ใจกลางธรรมชาติบนเชิงเขา ในตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อตั้งด้วยแรงแห่งศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อ หลวงปู่ฉลวย สุธัมโม หนึ่งในศิษย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งธุดงค์เผยแผ่ธรรมและสร้างวัดในหลายจังหวัด ธรรมชาติอันเงียบสงบและวิถีปฏิบัติอันเคร่งครัดทำให้วัดแห่งนี้เป็นหมุดหมายของนักปฏิบัติ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

“กลับมาใหม่จะได้มีวัดอยู่”

พระสุชาติ ชาตสุโข (พระครูสันติธรรมานุยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านวไลย พระลูกศิษย์ผู้ติดตามหลวงปู่ฉลวยมานานเล่าว่า หลวงปู่ฉลวยเคยธุดงค์มาจำพรรษาอยู่ที่บ้านวไลยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2503 ขณะนั้นยังเป็นป่าใหญ่มีสัตว์ชุกชุม ท่านมาแล้วจาริกไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ อีกหลายแห่ง

กระทั่งปี พ.ศ. 2525 หลวงปู่กลับมาบ้านวไลยอีกครั้ง อาศัยจำพรรษาในสวนขนุนข้างห้วยกับพระสุชาติเพียง 2 รูป แต่เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมใหญ่ นายแคล้ว และ นางแฉ่ง มีนาม สองสามีภรรยาจึงนิมนต์หลวงปู่ให้ขึ้นมาพำนักบนเขาในที่ดินของตน ชาวบ้านผู้ศรัทธาและลูกศิษย์ต่างช่วยกันสร้างกุฏิหญ้าคา 2 หลังให้พักอาศัย

ต่อมานายแคล้วถวายที่ดิน 25 ไร่เพื่อให้สร้างเป็นวัดหลวงปู่ฉลวยปรารภเมื่อครั้งสร้างวัดว่า “ลำพังแต่หลวงปู่นั้นจะอยู่ที่ไหนก็ได้ หลวงปู่จะเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ไม่รับภาระ” เมื่อสร้างเป็นวัดหลวงปู่จึงมอบหมายให้พระสุชาติเป็นผู้ดูแลปกครองหมู่คณะและกล่าวไว้ว่า “ถ้าไปนิพพานไม่ได้ กลับมาใหม่จะได้มีวัดอยู่”

วัดป่าบ้านวไลย

วิทยาลัยทางธรรม

แรกเริ่มวัดนี้มีชื่อว่า วัดป่าวิทยาลัย ด้วยคำสอนว่า วิทยาลัยทางโลกเรียนไม่รู้จบ ยิ่งเรียน ยิ่งทุกข์ วิทยาลัยทางธรรมเรียนถูกทางจบ หมดทุกข์ทั้งปวงได้ แต่ภายหลังราชการแจ้งให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วไลย” จึงกลายเป็นชื่อ “วัดป่าบ้านวไลย” ที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้เจริญในธรรมซึ่งเข้ามาบำเพ็ญกุศลเรื่อยมา ลูกศิษย์ลูกหาจึงช่วยบำรุงพัฒนาวัด สร้างเสนาสนะ กุฏิ หอฉัน วิหาร และอาคารสำคัญดังปรากฏในภาพ

อุทเทสิกเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธปรินิพพานอันสื่อถึงเป้าหมายทางธรรมของหลวงปู่ฉลวยและพุทธศาสนิกชน เพื่อการหลุดพ้นกองทุกข์ และรูปหล่อหลวงปู่ฉลวยเท่าองค์จริง สร้างไว้เพื่อเป็นแหล่งเคารพบูชาแก่ผู้มาเยือนและระลึกถึงธรรมะอันสูงสุด

วัดป่าบ้านวไลย

โบสถ์วัดป่าบ้านวไลย ประดิษฐานพระพุทธมงคลโลกนาถ โดยวันที่ 28 – 31 มกราคม ของทุกปี กำหนดให้มีการบวชเนกขัมมะเพื่อบำเพ็ญบารมีในโอกาสวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่ฉลวย

นอกจากนี้ยังมี อนุสรณ์สถานสุธมฺโม สร้างขึ้นหลังจากหลวงปู่ฉลวยมรณภาพเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2536 เป็นที่ตั้งสรีรสังขารของหลวงปู่ฉลวยในโลงแก้วและอัฐบริขาร ปัจจุบันศิษยานุศิษย์ยังคงแวะเวียนมากราบสักการะ นั่งสมาธิ และสวดมนต์ที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้อยู่เสมอ

วัดป่าบ้านวไลย

พระสงฆ์วัดป่าบ้านวไลยมีวัตรปฏิบัติแบบพระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ออกบิณฑบาตและฉันเพียงมื้อเดียว พระสุชาติบอกว่าเปิดให้ฆราวาสเข้าฝึกปฏิบัติกรรมฐานในวัดได้ แต่ไม่มีกำหนดเป็นคอร์สอบรมปฏิบัติ สามารถฝึกตามจริตและเวลาที่สะดวก

ผู้สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดค่ะ

 

ที่มา : นิตยสาร Secret  ฉบับที่ 233

เรื่อง : อุราณี ทับทอง ภาพ : สรยุทธ พุ่มภักดี

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

ชวนไหว้พระ-ทำบุญ สักการะหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุข

วิถีชีวิตชาวไทยวน เมืองสระบุรี ณ วัดจันทบุรี อำเภอเสาไห้

ชวนไปส่องภาพจิตรกรรมโบราณสมัยอยุธยาตอนปลายที่ วัดไชยทิศ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.