ยึดถือ

ความยึดถือทำให้เราทุกข์มากเกินไปหรือเปล่า

ความ ยึดถือ ทำให้เราทุกข์มากเกินไปหรือเปล่า

เมื่อไม่ ยึดถือ ก็ไม่เป็นทุกข์ การเข้าไปยึดเอาไว้ ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางทำให้เกิดทุกข์ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) กล่าวถึงเรื่องการเข้าไปยึดถือว่าเป็นของตัว หรืออุปาทานว่า ทำให้เราติดอยู่ในเรื่องนั้น คิดถึงอยู่ในเรื่องนั้น แล้วก็ไปยึดถือด้วยความเขลา ไม่ได้ใช้ปัญญามาพิจารณา จึงได้เกิดความทุกข์เพราะอุปาทาน

“ใครมาอธิบายให้ฟังให้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ เพราะไม่เคยหัดปล่อย เคยหัดกำไว้ตลอดเวลา หัดยึดถือมาตั้งแต่ตัวน้อยๆ เป็นเด็กก็สอนให้ยึดถือไอ้นั่นของกู ไอ้นี่ของกูเรื่อยมา ก็เลยยึดถืออย่างนั้นอย่างนี้ ไม่รู้จักคิดปล่อยคิดวาง วางมันง่าย…แต่ไม่วาง จับไว้มั่นไม่ปล่อยมันก็ไม่พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทางใจ

ทางจะแก้ปัญหาชีวิตนั้น เราจะต้องรู้จักในเรื่องความทุกข์ให้เข้าใจชัดเจน รู้จักทุกข์ให้มันชัดเจน ทุกข์ธรรมดาๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนี่ต้องรู้ให้ชัดเจน

เมื่อเรากลุ้มใจอย่านั่งกลุ้มเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะถามตนเองว่า กลุ้มใจเรื่องอะไร?…เราก็รู้ว่ากลุ้มเรื่องอะไร เพราะว่าเราเองเป็นผู้กลุ้ม คนอื่นเขาไม่ได้มาพลอยกลุ้มใจไปกับเรา เรากลุ้มของเราเอง เรากลุ้มเรื่องอะไรเรารู้…รู้เรื่องนั้น เมื่อรู้แล้วก็ควรจะคิดด้วยปัญญาให้เห็นเรื่องนั้นชัดเจนแจ่มใส

เช่นสมมติว่าสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม ก็เป็นธรรมดาที่คนที่อยู่ข้างหลังนั้นก็ต้องมีความเศร้าโศกเสียใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก เราชอบใจ เราต้องการให้อยู่..ไม่ได้อยู่สมดังที่เราต้องการ เราก็มีความทุกข์เกิดขึ้น

ทุกข์ตัวนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไร เพราะเรานึกว่าเป็น “ของเรา” สามีของเรา ลูกของเรา หลานของเรา ญาติของเรา แล้วก็มีความทุกข์กับบุคคลนั้นๆ ถ้าคนนั้นมีความดีมากๆ เราก็ยิ่งทุกข์มาก เสียดายว่า “ดี” มันหมดไปเสียแล้ว เพราะร่างกายนั้นไม่สามารถจะรองรับความดีได้ต่อไป

เหมือนจานสำหรับใส่อาหาร เมื่อจานแตกเราก็เสียดายตรงนั้น เสียดายเพราะไม่ได้ใส่อาหารต่อไป…พอถึงแก่กรรมไป เราก็เสียดายว่าคนนั้นไม่มีโอกาสทำความดีต่อเพื่อนมนุษย์อีก ถ้ายังอยู่ก็จะได้ทำความดีต่อไป

คนดีมากก็ทำให้เราเสียดายมาก เพราะเรารัก เราเห็นประโยชน์ของคนนั้น”

 

ที่มา :

มรดกธรรม  สำนักพิมพ์ธรรมสภา บันลือธรรม

ภาพ :

https://pixabay.com


บทความที่น่าสนใจ

รับรู้แต่ไม่ยึดติด ไม่ว่าอารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบ

ไม่ยึดติดกับความคิด ธรรมะจากพระไพศาล วิสาโล

พระพุทธเจ้าในภาษาคนภาษาธรรม ถอดอัตตาให้ไปสู่วิมุตติ

อัตตาคือของหวาน ทว่าไส้ตรงกลางคือยาพิษ

Dhamma Daily : เหตุใดพุทธศาสนาจึงสอนให้คนไม่ควรมี อัตตา 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.