คุณประโยชน์ของการสวดมนต์

คุณประโยชน์ของการสวดมนต์ บำบัดโรคด้วยการเปล่งเสียง

คุณประโยชน์ของการสวดมนต์ บำบัดโรคด้วยการเปล่งเสียง

การสวดมนต์เป็นกิจกรรมทางศาสนาอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติ ประโยชน์ผิวเผินของการสวดมนต์คือการทำให้จิตใจสงบ ทำให้เราได้บุญ แต่ คุณประโยชน์ของการสวดมนต์ ถ้าพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จะทราบว่าการสวดมนต์ไม่ได้มีข้อดีเพียงแค่นี้

ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เสนอว่า การสวดมนต์ภาวนา เป็นการกระตุ้นเซลต่างๆในร่างกายด้วยพลังที่เกิดจากความรัก ความเมตตา และมีความสุข กลายเป็นพลังในการบำบัดร่างกาย แถมการออกเสียงส่งผลต่ออวัยวะในร่างกายอีกด้วย เช่น

 

คุณประโยชน์ของการสวดมนต์

เสียงโอ ช่วยกระตุ้นหัวใจ เสียงอู ช่วยกระตุ้นม้าม เสียงอือ ช่วยกระตุ้นปอด เสียงอี ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย พิสูจน์ได้จาก อยากให้เด็กปัสสาวะ ผู้ปกครองจะพูดว่า “ฉี่ๆ” เสียงอี ตัวนี้ก็จะทำให้เด็กปวดปัสสาวะ นอกจากกระตุ้นระบบขับถ่ายแล้ว ยังช่วยกระตุ้นกระเพาะ กับตับ ส่วนเสียงออย ช่วยกระตุ้นไต

 

จากข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นี้ เมื่อสืบค้นในคัมภีร์พระไตรปิฎกก็พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า การสวดมนต์รักษาโรคได้จริง เพราะพระไตรปิฎกกล่าวว่าถึงพระเถระสองท่านว่า หลังจากท่านป่วยหนัก พระพุทธเจ้าโปรดให้สวด โพชฌงคปริตร  ก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้น เช่น พระมหากัสสปะ พระมหาโมคคัลลานะ

เคยมีเหตุการณ์ที่ช็อกวงการบันเทิงอย่างกรณี คุณพิม ซาซ่า ปวดเป็นโรคระเร็ง แต่พอมาปฏิบัติธรรม และสวดมนต์ตามคำแนะนำของคุณกิ๊ก มยุริญ อาการก็ดีขึ้นจนหาย หรืออย่างกรณีของแม่ชีศันสนีย์ที่หายจากโรคมะเร็งก็เพราะการปฏิบัติภาวนาและสวดมนต์เช่นกัน

 

คุณประโยชน์ของการสวดมนต์

 

การสวดมนต์จึงเป็นการบำบัดโรคด้วยผู้ป่วยเอง การสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงทำให้เกิดการสั่นสะเทือน เกิดเป็นคลื่นความถี่ส่งผลต่อการรักษาร่างกาย นอกจาการขยับปากจะส่งคลื่นความถี่แล้ว การฟังเสียงสวดของตนเองก็เป็นการทำให้เซลประสาทของระบบประสาทสมองปล่อยสารสื่อประสาท ซึ่งมี ฤทธิ์คลายยานอนหลับ

 

คุณประโยชน์ของการสวดมนต์

ส่งผลให้ลดความเครียด อาการซึมเศร้า และลดระดับน้ำตาลในเลือด  แถมยังช่วยยืดอายุการทำงานของเซลประสาท และเซลร่างกายอีกด้วย

 

 

คุณประโยชน์ดีขนาดนี้ หันมาสวดมนต์เพื่อเจริญปัญญาและสุขภาพไปพร้อมกันเถิดค่ะ 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

คณะผู้วิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์.

เบญญาภา กุลศิริไชย. วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. การลดภาวะซึมเศร้าในผู้ประสบภัยพิบัติ ด้วยการรับบทสวดโพชฌงคปริตรเข้าจิตใต้สำนึก.

ผู้เขียน : ฟ้าเขียว

ภาพ : ชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์

Photo by Erik Brolin on Unsplash

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

ชาวพุทธใฝ่ธรรมหมั่นสวดมนต์ต้องรู้  หลักการอ่าน ภาษาบาลี ให้คล่องปรื๊ด

สวดมนต์ในใจกับสวดมนต์ออกเสียงแบบไหนได้บุญมากว่ากัน

บำเพ็ญทศบารมีจากการสวดมนต์

เรื่องเล่าความทุลักทุเลของการสวดมนต์วัดเมืองนอกที่ญาติโยมไม่เคยรู้

Dhamma Daily : หากจิตใจวอกแวกขณะสวดมนต์ จะยังได้อานิสงส์จาก การสวดมนต์ อยู่ไหม

รอดตายเพราะสวดมนต์ เรื่องเล่า อานิสงส์จากการสวดมนต์ ที่เกิดขึ้นจริง

ไขข้อข้องใจ เหตุใดต้องสวด พระปริตร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.