คาถาเดินทางไกล

คาถาเดินทางไกล บทสวดมนต์ก่อนเดินทาง แคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาเดินทางไกล บทสวดมนต์ก่อนเดินทาง แคล้วคลาดปลอดภัย

สำหรับบางคนที่ชีวิตดูจะผูกพันกับการเดินทางมากเป็นพิเศษ จะเดินทางใกล้หรือไกล นอกจากประสบการณ์ที่จะได้รับจากการเดินทาง ภาพประทับใจต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่นักเดินทางหลายคนใฝ่หา ก็คือ การเดินทางที่ปลอดภัย ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ แต่ถึงอย่างนั้นหลายคนก็ยังขอพึ่งตัวช่วย ด้วย คาถาเดินทางไกล หรือการสร้างหลักประกัน ให้แก่ตนเองและคนที่อยู่ข้างหลัง เช่น การทำประกันอุบัติเหตุและ ประกันชีวิตเอาไว้ เพราะหากพลาดพลั้งเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น ระหว่างเดินทาง ก็ยังพอจะมีหลักให้ยึดไว้ได้บ้าง

 

 

ขจัดอุปสรรค ความยากลำบาก และโรคภัยไข้เจ็บ

นอกจากอุบัติเหตุที่ไม่มีใครสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้าแล้ว ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ ตลอดจนความผันผวน ทางเศรษฐกิจ สังคม และโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ก็เป็นอุปสรรคสำคัญ อีกอย่างหนึ่งในชีวิตของเรา

บทสวดที่ขอแนะนำสำหรับช่วยคลายความกังวลจากปัญหา ต่าง ๆ เหล่านี้ก็คือ บทรัตนปริตร ซึ่งเป็นพระปริตรที่กล่าวถึง เหตุการณ์ครั้งพุทธกาล ในคราที่เกิดภัยพิบัติร้ายแรงหลายอย่าง ขึ้นในเมืองเวสาลี เช่น ฝนแล้ง ข้าวยากหมากแพง โรคระบาด โจรผู้ร้ายชุกชุม ภัยเหล่านี้เกิดขึ้นติดต่อยาวนานถึงเจ็ดรัชสมัย โดยไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลง ชาวเมืองจึงประชุมกันและลงความเห็น ว่า ควรนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จมาโปรด ครั้นพระพุทธเจ้าทรง แสดงธรรมโปรดชาวเมือง อานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยก็ได้ทำให้ เรื่องร้าย ๆ เหล่านั้นสงบลงและค่อย ๆ กลับคืนสู่ภาวะปกติ

ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์จึงนิยมสวดบทรัตนสูตรทุกครั้งในการทำ น้ำพระพุทธมนต์ เพื่อให้อานุภาพแห่งพระรัตนตรัยช่วยขจัดปัดเป่า ภัยพิบัติ ป้องกันโจรผู้ร้าย หรือแม้กระทั่งภัยจากอมนุษย์และ สัตว์ร้ายต่าง ๆ รวมทั้งช่วยอำนวยพรแก่ผู้ที่ได้รับน้ำพระพุทธมนต์ด้วย

 

วิธีใช้ ใช้สวดเมื่อเริ่มรู้สึกหวั่นใจกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

 

บทสวดมนต์

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา

สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง

นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ

อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

 

ทรัพย์อย่างใดในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะอันสูงค่าใด ในสรวงสวรรค์ ทรัพย์หรือรัตนะนั้น ที่จะเสมอด้วยพระ- ตถาคตเจ้าไม่มีเลย ข้อนี้เป็นรัตนคุณอย่างสูงในพระพุทธเจ้า ประการหนึ่ง ด้วยสัจจะนี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้า

 

 

ป้องกันภัยรอบทิศ

แม้จะอยู่ในเครื่องบิน อากาศยานที่มีระบบความปลอดภัย สูงสุด อยู่บนรถยนต์หรูที่มีความปลอดภัยมากเท่าที่รถยนต์จะให้ได้ หรืออยู่ในสถานที่ที่มีระบบป้องกันภัยทันสมัยที่สุดในโลก แต่ถ้า ภายในใจของเราเองยังไม่รู้สึกอบอุ่น สบายใจ ความล้ำสมัยของ นวัตกรรมเหล่านั้นก็คงเปล่าประโยชน์

เมื่อรู้สึกว่าใจของเราหวั่นไหว ไม่ปลอดภัย ขอแนะนำให้สวด พระคาถาโพธิบาท ซึ่งเป็นบทบูชาคุณพระรัตนตรัยทั้งแปดทิศ เพื่อให้ความทุกข์ ความโศกเศร้า โรคภัย บาปเคราะห์ และ เสนียดจัญไรพ่ายแพ้หนีหายไป ตลอดจนดลบันดาลให้เกิดความ มั่งมีทั้งโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง และความสุขสวัสดี

 

วิธีใช้ สวดได้ทุกครั้งที่อยากได้ความอบอุ่นสบายใจ

 

บทสวดมนต์

 

บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัสมิง พระธัมเมตัง บูระพารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

 

(ครั้งต่อ ๆ ไปให้เปลี่ยน บูระพารัสมิง เป็น อาคะเนรัสมิง, ทักษิณรัสมิง, หรดีรัสมิง, ปัจจิมรัสมิง, พายัพรัสมิง, อุดรรัสมิง และ อีสานรัสมิง)

 

 

ตลอดทั่วทิศตะวันออก (บูรพา) ตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์) ใต้ (ทักษิณ) ตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี) ตะวันตก (ประจิม) ตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ) เหนือ (อุดร) และตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ด้วยอำนาจพระพุทธคุณ ด้วยอำนาจพระธรรมคุณ และ ด้วยอำนาจพระสังฆคุณ ขอให้ทุกข์ โศก โรค ภัย เคราะห์ เสนียดจัญไรทั้งปวงจงอันตรธานหายไป ขอให้ข้าพเจ้าประสบแต่ โชคลาภตลอดกาลด้วยเทอญ

 

ข้อมูลจากหนังสือ สวดเป็นเห็นผลทันตา

สั่งซื้อออนไลน์ คลิก


บทความน่าสนใจ

เทวดากับการสวดมนต์ เรื่องเล่าถึงเทวดาของ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

5 ข้อสังเกตที่บอกว่า การสวดมนต์ของคุณนั้น กำลังพาคุณ ห่างไกลจากพระพุทธศาสนา

ปาฏิหาริย์จากการสวดมนต์ เติมเต็มความสุขของลมหายใจสุดท้าย

ว่าด้วยเรื่องสวดมนต์ : สวดมนต์อย่างไรให้เป็นกุศล

คุณประโยชน์ของการสวดมนต์ บำบัดโรคด้วยการเปล่งเสียง

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.