อานิสงส์ถวายน้ำผึ้ง

อานิสงส์ถวายน้ำผึ้ง ส่งผลให้เป็นพระมหาจักรพรรดิ

อานิสงส์ถวายน้ำผึ้ง ส่งผลให้เป็นพระมหาจักรพรรดิ

ไม่น่าเชื่อเลยว่าการทำบุญด้วยน้ำผึ้ง แล้วได้เป็นพระมหาจักรพรรดิผู้ใหญ่ เรื่องเล่าเรื่อง อานิสงส์ถวายน้ำผึ้ง ทำแล้วได้เป็นพระมหาจักรพรรดิ

ในสมัยหนึ่งที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นในโลก มีเพียงแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ธรรมะอันประเสริฐ แต่มิได้เทศนาสั่งสอนสรรพสัตว์ให้มีดวงตาแห่งธรรม วันหนึ่งพระองค์ปรารถนาน้ำผึ้งมาทำเป็นยา จึงเหาะมาบิณฑบาตเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

 

ทำบุญด้วยน้ำผึ้ง

 

 

นางทาสีกำลังกวาดลานหน้าบ้านของนาย เมื่อเห็นพระคุณเจ้า (พระปัจเจกพุทธเจ้า) ก็ทำความเคารพ พระปัจเจกพุทธเจ้าเปิดบาตรขอน้ำผึ้งจากนางทาสี นางไม่มีน้ำผึ้งจึงได้แต่แนะให้ท่านบิณฑบาตในตลาด เพราะมีร้านขายน้ำผึ้งอยู่เจ้าหนึ่ง

พระปัจเจกพุทธเจ้าทราบดังนั้นก็เดินมุ่งหน้าไปยังตลาด แล้วหยุดอยู่ที่หน้าร้านขายน้ำผึ้ง พ่อค้ารูปงามปีติที่มีพระคุณเจ้ามาขอบิณฑบาต พ่อค้าหนุ่มจึงไม่รอช้า ตักน้ำผึ้งใส่จนเต็มบาตรพระปัจเจกพุทธเจ้า พร้อมทั้งอธิษฐานขอให้ตนได้เป็นพระจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต พระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วเดินทางกลับเขตป่าหิมพานต์อันเป็นที่พำนักของพระองค์

 

ทำบุญด้วยน้ำผึ้ง

 

นางทาสีเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผ่านมาจึงถามท่านว่าได้น้ำผึ้งหรือไม่ หากไม่ได้นางจะซื้อถวาย พระปัจเจกพุทธเจ้าตอบนางว่า เราได้น้ำผึ้งมาจนเต็มบาตร ทำยารักษาโรคได้นานโข พ่อค้าหนุ่มยังหวังปณิธานอธิษฐานขอเป็นพระมหาจักรพรรดิราชในอนาคตกาล บุญครั้งนี้ส่งเสริมเขาอย่างแน่นอน

หญิงสาวบังเกิดจิตเป็นกุศลเลื่อมใสในความใจบุญและปณิธานของพ่อค้าขายน้ำผึ้ง จึงอธิษฐานจิตขึ้นเบื้องพระพักตร์พระปัจเจกพุทธเจ้าว่า หากพ่อค้าผู้ประเสริฐอธิษฐานเช่นนี้ ขออธิษฐานได้เป็นอัครมเหสีของพระมหาจักรพรรดิราช คือพ่อค้าขายน้ำผึ้งผู้ประเสริฐนั้น…

พระปัจเจกพุทธเจ้าสาธุอนุโมทนา ชายหญิงคู่นี้ร่วมบุญใหญ่ในครานี้ ไม่คลาดจากการเป็นตามที่อธิษฐานอย่างแน่นอน

ต่อมาพ่อค้าขายน้ำผึ้งเกิดเป็น พระเจ้าอโศกมหาราช ส่วนนางทาสีเกิดเป็น พระนางอสันธิมิตตา ผู้เป็นพระอัครมเหสี ด้วยอานิสงส์แห่งการใช้มือชี้แนะทางให้พระปัจเจกพุทธเจ้าในครานั้น ส่งผลให้พระนางเป็นสตรีที่มือไม่มีรอยเหยี่วย่น

 

ทำบุญด้วยน้ำผึ้ง

ที่มา : 84000.org

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

สามเณรนิโครธ หลานผู้เป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าอโศกมหาราช

นิทานสอนใจ ” พระเจ้าอโศก ” ขุนศึกหน่ายสนามรบ

7 อานิสงส์ที่ได้จากการพับ ดอกบัว ถวายพระ สัญลักษณ์แห่งสมาธิและศรัทธา

Dhamma Daily : หากจิตใจวอกแวกขณะสวดมนต์ จะยังได้อานิสงส์จาก การสวดมนต์ อยู่ไหม

อานิสงส์ของการเจริญสติ โดย ท่านว.วชิรเมธี

สาเหตุที่ ” การตักบาตร ” ต่างจากการทำบุญวิธีอื่น

ถ้าอยากอายุยืนขึ้น ควรทำอย่างไร ? เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องอายุยืนกับพระอานนท์

การพัฒนาจิต 2 วิธี ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน บทความธรรมะจากพระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ    

การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง…เป็นบุญกุศลยิ่งกว่าการให้ทานอื่น

ข้าวสวย หนึ่งทัพพี นิทานสอนธรรมเรื่อง ความกตัญญูกตเวที – ท่านว. วชิรเมธี

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.