วิธีรับมือลูกน้องเจ้าปัญหา

วิธีรับมือลูกน้องเจ้าปัญหาด้วยธรรมะของพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

วิธีรับมือลูกน้องเจ้าปัญหา ด้วยธรรมะของพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

เชื่อว่าหัวหน้าหรือเจ้านายต้องเจอกับลูกน้องสารพัด ที่ดีก็ดีไป ช่วยให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า แต่ถ้าเจอลูกน้องไม่ดีล่ะ โดดงาน หนีงาน ไม่รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย จะมี วิธีรับมือลูกน้องเจ้าปัญหา อย่างไร พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ได้เมตตาพร้อมชี้แนะธรรมมาประยุกต์ใช้ดังนี้ค่ะ

 

พระอาจารย์คะ ถ้าลูกน้องชอบโดดงาน หรือหยุดงานบ่อย (เกินควร) ในฐานะเจ้านาย เราควรทําอย่างไรดีคะ

ก็ต้องทําตามกติกาที่ตกลงกันไว้ บางคนที่ยังมีคุณธรรมไม่สูง มักเอาแน่เอานอนไม่ได้ ถ้าช่วงนั้นจิตมีกิเลสตัวดีมากก็มาทํางาน แต่ถ้าบังเอิญขณะนั้นกิเลสตัวไม่ดีดันเข้ามาเป็นส่วนผสม ก็อาจจะขี้เกียจและหาข้ออ้างไม่มาทํางาน แบบนี้ก็ต้องทําตามระเบียบข้อบังคับที่เราตั้งไว้

 

แสดงว่าการลงโทษด้วยการหักเงินเดือนเขานี่สามารถทําได้ไม่บาปใช่ไหมคะ

ถ้าตกลงกันไว้แล้วเป็นความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าเราทําตามหน้าที่ถูกตามหลักธรรม ไม่บาป เพราะยินยอมกันทั้งสองฝ่ายเมื่อตกลงกันไว้แล้วก็ว่าไปตามนั้น จะให้พนักงานทุกคนมาทํางานแบบอยากมาก็มา ไม่อยากมาก็ไม่ต้องมา บริษัทคงล่มจม จึงต้องมีกฎกติกามารยาท หรือว่าระเบียบปฏิบัติไว้ ถ้าทําผิดก็หักไปตามส่วน

แต่สําหรับคนที่มีคุณธรรมสูง เขาจะไม่เคยขาดไม่เคยลา เพราะขี้เกียจ เขาจะมาก่อนเวลาและเลิกทีหลังแน่นอน แต่คนที่มีคุณธรรมสูงนั้นมีน้อยคน ทั่วๆไปมักต้องเฉโกงซิกแซ็กไปเรื่อย นิตินัยข้อบังคับจึงเป็นสิ่งที่ควรมี

เมตตากับกฎระเบียบต้องแยกกันให้ออกนะ เมตตาก็เมตตามีความปรารถนาดีต่อพนักงานทุกคน แต่ถ้าคุณทําผิดกฎกติกาก็ต้องออกจากระบบบริษัทไป จบข่าว

 

ถ้าลูกน้องทํางานดีไม่มีที่ติ แต่นิสัยเหลือทน หัวหน้าควรจะมีวิธีจัดการคนแบบนี้อย่างไรดีคะ

มีวิธีเดียวส่งเข้าโรงเรียนดัดสันดานไป (หัวเราะ) มีหลายคน เป็นคนเก่ง แต่น่าเสียดายที่อารมณ์รุนแรง นิสัยไม่ดี การจะส่งเสริมคนเหล่านี้ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดีขึ้นมีวิธีแก้แบบพุทธ ๆ คือส่งไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม หรือถ้าเขาไม่ไปก็จงนําคอร์สเข้ามาหาเขา เอาธรรมะเข้ามาในหน่วยงาน หรือองค์กร เปิดให้เขาซึมซับธรรมะวันละชั่วโมงสองชั่วโมง เพื่อกล่อมเกลาจิตใจสุดท้าย เขาก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น หรือเริ่มคิดถึงใจคนอื่นมากขึ้น

จริง ๆ สมัยนี้อัจฉริยะสร้างได้ แต่คุณธรรมปลูกยาก ถ้างานของเราต้องอาศัยคนเก่งจริง ๆ ก็ควรหาวิธีจัดสรรงานที่ทําให้เขาไม่ต้องพบปะกับคนอื่นมากนัก และให้ทุกคนทําความเข้าใจในธรรมชาติของเขา ก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้

 

5 วิธีสะกดกาย-วาจา-ใจไม่ให้เหวี่ยง (แบบชั่วคราว) !!!

หากใครยังไม่ได้ฝึก หรือเพิ่งเริ่มต้นฝึกเจริญสติในที่ทํางาน และยังไม่สามารถยับยั้งอารมณ์เหวี่ยงวีนได้ พระอาจารย์นวลจันทร์แนะนําให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้…

1.ตั้งจิตที่จะไม่“เหวี่ยง”ใครทุกครั้งหลังตื่นนอนตอนเช้า

2.อย่าเหวี่ยงบ่อยเพราะจะทําให้เคยชินในการปลด-ปล่อยอารมณ์ใส่ผู้อื่น

3.ข่มใจหากเจ้าอารมณ์ตัวร้ายไม่ดับไปเสียทีให้ข่มใจและสํารวมกายวาจาไว้ให้ดี

4.มองไปทางอื่นเปลี่ยนสายตาจากตัวต้นเหตุที่ทําให้โกรธไปมองสิ่งที่ทําให้ใจสดชื่นเบิกบานแทน

5.เดินหนีเมื่ออารมณ์ใกล้ระเบิดเดินหนีจากจุดเกิดเหตุโลด!

 

ที่มา : นิตยสาร Secret  ฉบับที่ 102

พระอาจารย์ตอบปัญหาธรรม : พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

เรียบเรียง : ผั่นพั้น


บทความน่าสนใจ

ดี ชั่ว เราเลือกได้ บทความธรรมะดี ๆ จากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ธรรมไม่มีเสียง บทความให้ข้อคิดดีๆ จาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ยุติ วงจรปฏิจจสมุปบาท เพื่อตัดภพให้สิ้นชาติ โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ชาติหน้าดีแค่ไหน กำหนดได้ด้วย จิตดวงสุดท้าย โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

กรรมของผู้ปฏิบัติธรรม โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.