ชาติหน้ามีจริงหรือไม่

ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ ผ่านมุมมองของ 3 ดาราสาว

ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ ผ่านมุมมองของ 3 ดาราสาว

ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ หรือคำถามต่าง ๆ ที่ถูกตั้งขึ้นด้วยความสงสัยในหลักคำสอนเรื่องภพชาติในพระพุทธศาสนา เชื่อว่าคำถามนี้ยังคงเป็นปัญหาโลกแตกที่ยังถูกตั้งเป็นคำถามอยู่ ในคัมภีร์พุทธศาสนาเล่าถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าและพระสาวกไว้มากมาย หรือการปฏิบัติจนได้ญาณล่วงรู้อดีตชาติ และอนาคต เราลองมาฟังความเห็นเรื่องชาติหน้ามีจริงหรือไม่ ผ่านมุมมองของ 3 ดาราสาว ได้แก่ เชอร์รี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ และ กิ๊ก – มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ กันเถอะ

 

ภาพจาก www.instagram.com

เข็มอัปสร สิริสุขะ

เชอรี่เชื่อว่า เหตุที่คนเราเกิดมาแตกต่างกัน ก็เพราะเราเคยเกิดมาแล้วคนละหมื่น ๆ ชาติ บุญกรรมจากชาติที่ผ่าน ๆ มาจะสั่งสมมาเรื่อย ๆ และมีผลต่อชาติภพเพศอาชีพครอบครัวรวมทั้งนิสัยของเรา

อย่างชาตินี้ เชอรี่เกิดเป็นดารา หลายคนอาจจะมองว่ามีบุญ แต่จริง ๆ แล้วเชอรี่ว่าการเกิดมาหน้าตาดีก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกัน เพราะมักจะถูกยั่วยุถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว ถูกตัดสินด้วยรูปลักษณะก่อนที่จะตัดสินด้วยจิตใจ

แต่ชาติที่แล้วเชอรี่คงจะเกิดเป็นคนที่ทําบุญมามากพอสมควร ชาตินี้จึงได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนา ได้เรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้า คิดว่าชาติหน้าหากไม่ได้เกิดเป็นคนก็คงไม่อยากเกิดอีกแล้ว

 

ภาพจาก www.instagram.com

เขมนิจ จามิกรณ์

กว่าจะเกิดเป็นคนในชาตินี้ แพนว่าเราคงเกิดกันมาแล้วหลายชาติ ชาติที่แล้วแพนอาจเกิดเป็นนักรบชายที่ห้าวหาญมีอํานาจ แต่ชาตินี้กลับเกิดตรงกันข้ามเป็นผู้หญิงสวยใสน่ารัก

คนที่พบเจอกันในชาตินี้ แพนว่าชาติก่อน ๆ เราคงเจอกันมาบ้างแล้ว จิตที่ผูกพันจึงส่งผลให้มาเจอกันอีก แพนเชื่อว่าทุกอย่างคงถูกลิขิตมาแล้วว่าเราจะเกิดเป็นอะไร เกิดมาเจอกับใคร และจะต้องเกิดอีกกี่ชาติ

แต่หากเลือกได้ชาติต่อ ๆ ไปแพนขอเกิดเป็นคนดีที่มีความสุข แต่ไม่รู้ว่าชาติที่ผ่าน ๆ มาแพนมีบุญติดตัวมามากแค่ไหน ชาตินี้จึงต้องหมั่นทําบุญทุกครั้งที่มีโอกาส

แต่ถ้าเป็นคนไม่ได้ ก็ขอเกิดเป็นเหยี่ยวที่มีอํานาจบินอย่างอิสรเสรีอยู่ในเวิ้งทะเลทรายแล้วกัน

 

ภาพจาก www.instagram.com

มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

การไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทําให้กิ๊กเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้า เพราะได้รู้ว่าตราบใดที่เรายังมีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ในใจ เรายังต้องเกิดอีกแน่นอน

บางคนคิดว่าชาติที่แล้วดาราต้องเคยเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้ามาก่อนเพราะมีรูปเป็นทรัพย์ แต่กิ๊กไม่เคยสนใจว่าตนเองจะเคยเกิดเป็นอะไรมาก่อน เพราะอดีตแก้ไขไม่ได้ และอนาคตก็บังคับไม่ได้ว่ากรรมจะไปปรากฏผลในชาติไหน

หากเลือกได้ชาติหน้ากิ๊กไม่อยากเกิดเป็นคนแล้ว เพราะรู้สึกว่ามันเหนื่อยและเป็นทุกข์ มองไปรอบตัวก็เห็นแต่คนมีความทุกข์

กิ๊กอยากเกิดเป็นพรหมในชั้นสุทธาวาสของพระอนาคามีจะได้ปฏิบัติธรรมและพ้นทุกข์ได้เร็ว ๆ

 

ที่มา : นิตยสาร Secret ฉบับที่ 2

เรียบเรียง : จาคะ

ภาพ :

www.instagram.com/cherrykhemupsorn

www.instagram.com/khemanito

www.instagram.com/kikmayurin


บทความน่าสนใจ

ภพชาติและการพลัดพราก | เรื่องมหัศจรรย์และสิ่งลี้ลับ

ภพชาติ…มีจริง บทความจากพระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ) 

ไขความกระจ่าง ความหมายที่แท้จริงของคำว่าภพ

ยุติ วงจรปฏิจจสมุปบาท เพื่อตัดภพให้สิ้นชาติ โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ไตรลักษณ์ ประตูสู่หนทางแห่งความหลุดพ้น

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.