พระไตรปิฎกอายุ 2100 ปี

พระไตรปิฎก 2100 ปี จากศรีลังกา ประดิษฐานให้พี่น้องชาวไทยกราบไหว้ที่เดอะมอลล์โคราช  

พระไตรปิฎก 2100 ปี จากศรีลังกา ประดิษฐานให้พี่น้องชาวไทยกราบไหว้ที่เดอะมอลล์โคราช

เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างเดอะมอลล์โคราช จัดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 2562 ถือว่าเป็นงานพระพุทธศาสนาที่ใช้ระยะเวลาจัดงานนานที่สุดในโลก ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ มีพิธีกวนข้าวมธุปายาสเพื่อระลึกถึงอาหารมื้อก่อนการตรัสรู้ ไฮไลท์สำคัญของงานคือ พระไตรปิฎก 2100 ปี จากประเทศศรีลังกา

 

พระไตรปิฎกอายุ 2100 ปี

 

เป็นบุญของชาวโคราชและคนไทยทั้งประเทศ ที่พระไตรปิฎกใบลานอายุเก่าแก่พอกับอายุพระศาสนา ได้อัญเชิญมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ยังเดอะมอลล์โคราช เลขาฯสมเด็จพระสังฆราชแห่งศรีลังกา เป็นตัวแทนคณะสงฆ์อัญเชิญพระไตรปิฎกใบลานมาประดิษฐานในงานวิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2562 ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ชมและสักการะ

 

พระไตรปิฎกอายุ 2100 ปี

 

งานวิสาขบูชา พุทธบารมีเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกด้วย

ภายในงานยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามากมาย เช่น สักการะพระพุทธรูปและหุ่นขี้ผึ้งพระเกจิอาจารย์ ชมนิทรรศการ และเวียนเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

 

คลิกเลข 2 เพื่ออ่านหน้าถัดไป >>> 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.