สวดมนต์ก่อนนอน

พุทธมนต์ปล่อยวาง สำหรับสวดมนต์ก่อนนอน เพื่อนอนหลับอย่างสบาย สุข สงบ และมีสติ

พุทธมนต์ปล่อยวาง สำหรับ สวดมนต์ก่อนนอน เพื่อนอนหลับอย่างสบาย สุข สงบ และมีสติ

สวดมนต์ก่อนนอน ก่อนที่จะล้มตัวหลับบนหมอนนุ่ม ๆ สบาย ๆ เพื่อขับไล่ความเหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งวัน การสวดมนต์ก่อนนอนก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่ต่างจากการช่วยขับไล่ความเครียดที่สะสมมาทั้งวัน

สารพัดสิ่งที่เราต้องเผชิญมาตลอดทั้งวัน ย่อมต้องมีทั้งที่ถูกใจ และไม่ถูกใจ มีทั้งที่สมหวังและผิดหวัง แต่ไม่ว่าวันนั้นจะเป็นไปในทิศทางใด สิ่งที่เราควรต้องมีไว้คู่ใจเสมอก็คือ “การปล่อยวาง” เพราะใด ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง เป็นสิ่งสมมติ เมื่อหมดอายุขัยลงก็ต้องสิ้นสลายไป ไม่ว่าจะเป็นใครหรือเป็นอะไรก็หนีการเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมสลายไปไม่พ้น

บทสวดมนต์ที่ขอแนะนำก็คือ บทอภิณหปัจจเวกขณ์ หรือ ที่เรียกง่าย ๆ ว่า บทพิจารณาสังขาร โดยเลือกสวดเฉพาะพระคาถา บางบทที่มีใจความครอบคลุมถึงความเป็นจริงในธรรมชาติที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

 

บทอภิณหปัจจเวกขณ์

 

ชราธัมโมมหิ  ชะรัง อะนะติโต

พะยาธิธัมโมมหิ  พะยาธิง  อะนะตีโต

มะระณะธัมโมมหิ  มะระณัง  อะนะตีโต

สัพเพหิ  เม  ปิเยหิ  มะนาเปหิ  นานาภาโว  วินาภาโว

กัมมัสสะโกมหิ  กัมมะทายาโท

กัมมะโยนิ   กัมมะพันธุ

กัมมะปะฏิสะระโน   ยัง กัมมัง กะริสสามิ

กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา

ตัสสะ  ทายาโท  ภะวิสสามิ

เอวัง อัมเหหิ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง

คำแปล 

เรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เราจะเป็นไปต่าง ๆ คือจะต้องพลัดพรากจากของรัก ของเจริญใจทั้งสิ้นไป

เรามีกรรมเป็นของตน เราเป็นทายาทผู้รับผลแห่งกรรม เราเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เรามีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัย เราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือบาป เราจะได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป

 

ที่มา สวดเป็น เห็นผลทันตา โดย วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์ และพันตรีวิรัช นุโยค

ภาพ https://pixabay.com


บทความน่าสนใจ

ทำไมต้องสวด ชุมนุมเทวดา ก่อนสวดมนต์บทอื่น ๆ

อิติปิโส : สวดกี่จบก็คบได้ | ท่าน ว. คลายความสงสัยเรื่องการสวดมนต์

Dhamma Daily : ไม่ใส่บาตร ไม่สวดมนต์ ไม่เข้าวัด ไม่ฟังธรรม ผิดไหม

ประโยชน์ของการสวดมนต์ 6 ประการ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

คาถาเดินทางไกล บทสวดมนต์ก่อนเดินทาง แคล้วคลาดปลอดภัย

ปล่อยวางได้ก็เป็นสุข คารา พลสิทธิ์

เราต้องเป็นเรา อย่าให้เรากลายเป็นของมัน – ธรรมะเพื่อการปล่อยวางจากพระไพศาล

 

Summary
พุทธมนต์ปล่อยวาง สำหรับ สวดมนต์ก่อนนอน เพื่อนอนหลับอย่างสุข สงบ และมีสติ
Article Name
พุทธมนต์ปล่อยวาง สำหรับ สวดมนต์ก่อนนอน เพื่อนอนหลับอย่างสุข สงบ และมีสติ
Description
บท สวดมนต์ก่อนนอน ที่ขอแนะนำก็คือ บทอภิณหปัจจเวกขณ์ หรือ ที่เรียกง่าย ๆ ว่า บทพิจารณาสังขาร โดยเลือกสวดเฉพาะพระคาถา บางบทที่มีใจความครอบคลุมถึงความเป็นจริงในธรรมชาติที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป
Author
Publisher Name
Secret Magazine Thailand
Publisher Logo

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.