กรวดน้ำ

ปัญหาธรรม : ถ้าไม่กรวดน้ำ ญาติจะได้บุญหรือไม่ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ปัญหาธรรม : ถ้าไม่ กรวดน้ำ ญาติจะได้บุญหรือไม่ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

การ กรวดน้ำ เป็นเพียงแค่รูปแบบ แล้วก็เป็นรูปธรรมที่มันสามารถมองเห็นได้โดยตาว่า บัดนี้กำลังจะมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล โดยวิธีการเทน้ำ เป็นรูปแบบที่เห็น อันนี้เป็นรูปแบบภายนอก ซึ่งมันพอเห็นได้ด้วยตา แต่ถ้าเราไปเน้นเรื่องรูปแบบ หรือสิ่งที่เป็นภายนอกมากเกินไป มันอาจจะขาดสาระของภายใน คือเจตนาที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน้อมนึกถึงบรรดาญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว

อย่างนี้ ท่านมักจะได้รูปแบบเทน้ำ จ๊อก ๆ ๆ ๆ ๆ เท ๆ ๆ ๆ ๆ ไป เทมาเทไป ก็ตามองนู่นมองนี่ไป หรือไม่ก็เล่นไลน์ไปด้วย เทไป พระก็ยถาวาริวะหา ก็เทไปอะไรอย่างนี้ มันก็ได้แค่รูปแบบ แต่ถ้าเราไม่ต้องไปเน้นตรงนี้มากเกินไปอะไรอย่างนี้ เน้นที่ว่าเรานึกน้อมไปถึงบรรดาญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

กรวดน้ำ

เราเป็นเครื่องระลึกนึกถึงกัน แล้วก็มีการทำคุณงามความดี แล้วก็อุทิศส่งไปให้ เมื่อเขารับทราบโดยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้ว ปกติถ้าเขาทราบก็จะมีการอนุโมทนาอยู่แล้วว่า ญาติก็ไม่ลืมเรานะ ยังนึกถึงเรา เขาก็อนุโมทนาเป็นกุศล เมื่อจิตเขามีกุศลเขาก็เลยเสวยโสมนัสเวทนาหรือสุขเวทนา เขาก็บรรเทาคลาย มันก็ตัดตอนในช่วงที่เขาเสวยอารมณ์หรือความสุขที่เป็นทุกข์ เป็นโทมนัสในอบายภูมิ ภพภูมิที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้ คือเปลี่ยนสถานะ เมื่ออารมณ์เปลี่ยน ความรู้สึกเปลี่ยน ตอนนั้นเขาก็พ้นจากอบายภูมิ ณ ขณะนั้น

คำว่า “อบาย” ความถึงในนามธรรม คือใจที่ไม่สบาย เป็นทุกข์ เป็นโทมนัส เป็นความบีบคั้นระทม ส่วนช่วงไหนที่ความรู้สึกเขามันเป็นสุข เป็นโสมนัส มันก็เบา พ้นก็จะพ้นในตอนนั้น  พ้นแล้วบางทีมันก็ตกใหม่ เป็นตกที่นามธรรม คือตกที่ใจ เช่น โบราณบอกว่า “สวรรค์ในอก นรกในใจ” อันนี้ชัดเจนที่สุด

ภพภูมิจะหมุนตลอด ๆ ขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่ ช่วงไหนที่ใจของเราปกติ สบาย ๆ เราก็เป็นสุคติภูมิ ช่วงที่ใจเราหนัก ใจเรามีความทุกข์ มีความร้อน เราก็เป็นอบายภูมิ แม้แต่มนุษย์เราทุกวันนี้ก็ขึ้น ๆ  ลง ๆ  อยู่ หมุนวนอยู่ ๆ คล้าย ๆ กัน ฉะนั้นสรุปประเด็นนี้คือว่า น้ำก็เป็นรูปแบบภายนอก แต่ถ้าเรายังอยู่ในโลก เราก็ควรจะไม่ขวางโลก ถ้าทางวัดหรือที่ทางเขามีการจัดเตรียมไว้ เราก็ทำตัวน่ารักหน่อย แล้วก็ใช้สัญลักษณ์ก็สื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม แล้วก็ได้นามธรรมภายในคือนึกน้อมไป เจตนาที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรดาญาติ มันก็ได้ทั้ง 2 อย่าง ฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ศึกษาธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นอยู่ในโลกแบบไม่ขวางโลกดีกว่า อนุโลม อนุวัติไปตามโลก ขนบ จารีต วัฒนธรรม ประเพณี

 

ถอดความ : สุขทุกวัน7วัน7กูรู :ทำบุญอย่างไร จึงจะได้บุญมา โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ 25 มิ.ย. 60

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ 

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.