เคล็ดลับจำเก่ง

3 เคล็ดลับจำเก่ง …จำได้…จำดี ฉบับสมเด็จโต

3 เคล็ดลับจำเก่ง …จำได้…จำดี  ฉบับสมเด็จโต

นานมาแล้วมนุษย์พยายามค้นหา เคล็ดลับจำเก่ง แม่นยำและยาวนานขึ้น ด้วยวิธีการและนวัตกรรมนานัปการบ้างก็ได้ผลบ้างก็ไม่ได้ผลและบางวิธีได้ผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาแล้วในขณะที่อีกหลายวิธีก็เป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้น

Secret ขอนำเทคนิคของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โตพฺรหฺมรํสี)มาบอกต่อซึ่งรับประกันได้ว่าสามารถช่วยให้คุณจำเก่งจำแม่นขึ้นอย่างแน่นอน

 

3 ขั้นตอนวิธีท่องจำตามแบบฉบับสมเด็จโต พฺรหฺมรํสี

สมเด็จพระพุฒาจารย์นั้นได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระนักอ่านที่หาตัวจับได้ยาก อีกทั้งสามารถจดจำสิ่งที่อ่านได้อย่างแม่นยำ ซึ่ง อาจารย์เกหลง พานิช เคยบอกถึงเคล็ดวิธีของสมเด็จโตเอาไว้ในหนังสือ โต พรหมรังษีจอมปราชญ์แห่งกรุงสยาม ว่า หลังจากที่ท่านสรงน้ำชำระกายให้สะอาดแล้ว ท่านก็จะปล่อยวางสิ่งรอบตัว  จากนั้นท่านก็จะทำสมาธิ 15 - 20 นาที แล้วจึงเริ่มดูตำรับตำรา ก่อนจะตามด้วย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. อ่านรู้ใจความ สำหรับตำราที่ยังไม่เคยอ่านให้เริ่มจากอ่านเร็ว ๆ พอจับใจความโดยรวมก่อน

2. อ่านจำ หลังจากเข้าใจโครงสร้างของเนื้อหาแล้ว จึงเริ่มใส่ใจรายละเอียดมากขึ้น

3. อ่านท่อง เมื่อเริ่มจดจำได้แล้ว ก็ถึงขั้นตอนสุดท้าย คือการทบทวนเพื่อฝังเรื่องที่อ่านลงในความทรงจำให้นานเท่านาน

ขอเอาใจช่วยทุกคนที่มุ่งฝึกฝนพัฒนาสมองเพื่อความจำอันยั่งยืน และอย่าลืมหมั่นทำและมุ่งจำแต่สิ่งดี ๆ ชีวิตจะได้มีแต่สิ่งที่งดงามฝังอยู่ในความทรงจำ…ตราบนานเท่านาน 

 

น่ารู้น่าจำ:ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงผลของการสวดมนต์ไว้ว่า “การสวดมนต์เป็นประจำทุกวัน  วันละ 20 นาที จะช่วยพัฒนาสมองด้านความจำ ทำให้มี ‘ความจำดี จำแม่น’ เกิดสมาธิ ทำให้เกิดพลังสติ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินชีวิตและการศึกษา เมื่อจิตใจสงบ ย่อมทำให้มีสติ มีสมาธิ และมีปัญญาในที่สุด”

 

ที่มา  คอลัมน์ Feature นิตยสาร Secret

เรื่อง  วรวิทย์ เต็มวุฒิการ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.